mandag den 23. april 2012

Observationer 23. april 2012

ASAA - Skarv 36, Fiskehejre 6, Knopsvane 6, Bramgås 325, Mørkbuget Knortegås 4, Lysbuget Knortegås 10, Gravand 37, Pibeand 2, Krikand 3, Spidsand 2, Ederfugl 23, Sortand 19, Hvinand 3, Toppet Skallesluger 13, Blå Kærhøg 1, Musvåge 2, Fasan 1, Strandskade 29, Klyde 4, Stor Præstekrave 2, Vibe 2, Storspove 2, Rødben 7, Hvidklire 1, Svaleklire 3, Mudderklire 1, Almindelig Kjove 1, Hættemåge 75, Sildemåge 2, Splitterne 670, Fjordterne 7, Havterne 1, Dværgterne 3, Ringdue 3, Tyrkerdue 1, Sanglærke 18, Engpiber 32, Gul Vipstjert 1, Hvid Vipstjert 9, Jernspurv 1, Rødhals 6, Solsort 3, Sangdrossel 2, Gransanger 1, Løvsanger 1, Fuglekonge 1, Blåmejse 1, Musvit 4, Allike 5, Råge 2, Gråkrage 17, Stær 2, Tornirisk 8, Gulspurv 4, Rørspurv 3, Hare 1.

Kommentarer: Der var langt imellem snapsene - vind fra østlige retninger er dødens pølse ved Asaa. Bemærkelsesværdigt var det store træk af Splitterner, som sikkert havde overnattet ved Stensnæs og sandbankerne syd for, og nu begav sig ned til Limfjordens udmunding for at fouragere. Kjoven havde samme retning. Første gang den ses i 1. halvår ved Asaa. En række arter er kommet til siden sidst, især ternerne og klirerne havde førsteforekomster i år. Men ellers en dag uden det store træk og antal fugle. 

Torndrup Strand v. Lagunen

Efter udkigstårnet ved Lagunen Camping er pillet ned, er det blevet noget vanskeligere at se hvilke fugle, som ligger i de rørskovsomkransede strandsøer nedenfor. Over 2 dage er følgende ynglefugle registreret(minimums tal):
  • Gråstrubet Lappedykker 5 par
  • Blishøne 2 par
  • Grønbenet Rørhøne 7 par
  • Vandrikse 2 hørt
  • Rørdrum 1 paukende i to serier (sydlige sø)
  • Gråand 1 hun med 8 pull.
  • Hættemåge ca. 300-500 par i 2 kolonier, plus enkelte løse.
  • Rørsanger 26 sy.

Desuden en Hugorm, som solede sig i sandet.

I bjergfyren omkring den sø, hvor den største hættemågekoloni er, sidder flere hættemåger og hviler sig. Ser lidt spøjst ud med en mågefugl i en bjergfyr!
søndag den 15. april 2012

Observationer 15. april 2012

ASAA - Rødstrubet Lom 1, Gråstrubet Lappedykker 1, Skarv 89, Fiskehejre 2, Knopsvane 11, Grågås 2, Bramgås 409, Lysbuget Knortegås 9, Gravand 41, Spidsand 3, Ederfugl 14, Sortand 20, Hvinand 12, Toppet Skallesluger 10, Rød Glente 6, Blå Kærhøg 2, Duehøg 1, Spurvehøg 9, Musvåge 12, Fjeldvåge 2, Fiskeørn 1, Tårnfalk 1, Vandrefalk 1, Fasan 1, Strandskade 19, Hjejle 26, Vibe 1, Storspove 2, Rødben 16, Hættemåge 300, Stormmåge 20, Sildemåge 2, Sølvmåge 500, Svartbag 16, Splitterne 43, Ringdue 18, Hedelærke 1, Sanglærke 11, Skovpiber 3, Engpiber 22, Hvid Vipstjert
12, Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødhals 15, Stenpikker 1, Solsort 3, Sangdrossel 2, Gransanger 1, Musvit 5, Skovskade 2, Allike 20, Råge 6, Gråkrage 35, Stær 8, Bogfinke 1, Stillits 1, Grønsisken 4, Tornirisk 16, Gulspurv 7, Rørspurv 1, Bomlærke 1.

Kommentarer: Bramgæssene trak langt mod syd ud over Kattegat. Måske flokken som har stået ved Gerå den seneste tid? 9 af artsfællerne var oppe og vende over havnen inden de fløj sydover. 5 Røde Glenter i een flok og en enkelt på træk (se andet indlæg)! Duehøgen kom over havnen og fløj i aktiv flugt mod nord. De ses sjældent på træk ved Asaa, men det er dog sket før. Ellers mange rovfuglearter, når man også tager i betragtning, at der kun ses 12 musvåger. Så andelen af musvåger er relativt lille ift udbuddet af arter. Det er ikke så ringe. Hedelærken kom, som de foregående, syngende hen over hovedet på mig og trak mod nord over vaden. Skovpiberne er de første jeg ser i år og kom sammen med et par engpibere. Rødhalse-fald over havnen i nat. 15 er mange for Asaa - det er vi ikke vant til!
Jeg holdt ikke-annonceret spørgetime for de søndagsbesøgende på havnen. Mange kom hen for at se hvad jeg lavede, og jeg fik gode snakke med flere om bl.a. fuglene i området, fiskeriet, dådyr osv.

Og så for resten af foråret håber jeg, at vejret arter sig noget bedre på mine fridage end hidtil, så der er noget at komme efter heroppe. Desuden må priserne på diesel også godt tage en tur ned ad...


Gulspurv bag bådehallerne 15/4

Rød Glente - Hvor mange par yngler ved Asaa?
Misvisende overskrift, for den er endnu ikke med sikkerhed konstateret ynglende i området, men alligevel. I dag havde jeg en enkelt trækkende Rød Glente om formiddagen over havnen. Fart på og ufravigelig nordlig kurs gjorde at den helt "sikkert" ikke var en lokal fugl, men en trækkende med destination Skagen senere på dagen.

Efter en til tider kedelig morgen og formiddag, hvor jeg ærgrede mig over at have stået ud af sengen kl. 4, for så at komme til det nordjyske og ramme en mindre god trækdag, kørte jeg fra havnen over til Store Bouet skoven. Her ville jeg opsøge gården St. Bouet for at høre, om de kendte noget til ynglende Røde Glenter i deres skov. Jeg ville have gjort det sidste år, efter en måneds tid i foråret, hvor der flere gange blev set glenter hænge over skoven og byen. Jeg traf aldrig nogen - skovarbejdere eller lokale - i skoven og fik derfor aldrig spurgt. En enkelt eftersøgning i skoven gav heller ingen glenter. I formiddags havde jeg fået besøg af flere lokale asaa-boere ved min obs.plads og een af dem kunne fortælle, at hun meget ofte så Rød Glente over skovene. Mest syd for byen og især indenfor den seneste tid. Det fik mig til at køre til St. Bouet. Uden igen at træffe nogen, så jeg kørte tilbage til byen og ville en tur ud af Gerå Engvej, for at se efter gæs nede mod Gerå.

På vej ned ad Havnegade får jeg øje på en rovfugl kredsende ude over vejen ud til havnen. Jeg kører ned til strandengene, og ser en Rød Glente kredse lavt hen over vejen og engene. Stiger ud af bilen og får taget nogle billeder - i modlys desværre. Pludselig er der 2 glenter! De kredser sammen og jeg får den tanke, at der altså ER ynglende eller forsøg på ynglen i Asaa og omegn. Der går kun et kort øjeblik før to glenter mere dukker op og begynder at blande sig med de første. En femte ankommer lige efter og nu kredser 5 Røde Glenter over strandengene mellem havnen og byen! Efter nogle minutter hvor de tager højde og næsten når ud til havnen, deler de sig og det ene par flyver langsomt mod skoven syd for Asaa, mens det andet par flyver ind mod Store Bouet nord for byen. Den femte ser jeg ikke hvor den bliver af. En af fuglene fouragerer over markerne syd for byen, da jeg efterfølgende kører ud af Gerå Engvej.

Tilbage til overskriften. Hvor mange par yngler ved Asaa? Med dagens oplevelse kunne der være tale om to par, men om de yngler i år eller er ved at etablere territorier eller hvad der sker, ved jeg ikke. Det må den næste tid vise. Men spændende er det.

fredag den 6. april 2012

Velkommen tilbage!

Flaget bliver hejst - Bjarke Laubek er igen dukket op på DOF-basen i dag. Mon det er starten på flere obs fra Stensnæs/Voerså området? Det ville da være fedt, når man nu kan huske hvordan området næsten dominerede i starten af 80-erne, med store, sjove og spændende observationer fra Stensnæsgruppens side.

Se dofbasen