tirsdag den 23. august 2011

Observationer 22. august

Asaa - Sule 1, Skarv 79, Gravand 6, Pibeand 18, Krikand 229, Gråand 78, Sortand 41, Rørhøg 1, Fiskeørn 1, Strandskade 15, Stor Præstekrave 4, Hjejle 66, Vibe 336, Islandsk Ryle 26, Almindelig Ryle 20, Lille Kobbersneppe 6, Småspove 1, Rødben 3, Hvidklire 7, Svaleklire 1, Tinksmed 2, Mudderklire 4, Splitterne 9, Fjordterne 38, Havterne 4, Lomvie 4, Ringdue 1, Landsvale 830, Bysvale 95, Engpiber 10, Gul Vipstjert 11, Hvid Vipstjert 30, Gulbug 1, Grå Fluesnapper 2, Blåmejse 2, Musvit 4, Råge 2, Grønirisk 7, Gulspurv 2, Spættet Sæl 1.

Kommentarer: Brugte nogen tid på at finde en meget højlydt advarende sanger i et krat. Første tanke var Høgesanger, men ville gerne se den for at være sikker - den skjulte sig dog så meget at det kun blev et enkelt mørkt glimt af en småfugl, som der ikke kunne udledes noget af. Anden interessante ubestemte sanger i år, suk :D
Ellers en stille morgen uden de sædvanlige kjover, men med en fin Fiskeørn trækkende sydover. Lomvierne ses stadig ikke fouragere - burde de ikke gøre det, eller holder de også ramadan og kun søger føde efter mørkets frembrud!? En Lomvie var så lidt sky, at den lagde sig klods op af stranden og kunne hurtigt blive offer for en af de løse hunde. Jeg fik den gennet ud på havet, selv om jeg nærmest måtte skubbe den igang. Den har nok været syg og svækket.  

Gerå - Fiskehejre 1, Knopsvane 5, Grågås 11, Gravand 70, Krikand 600, Gråand 390, Rørhøg 2, Tårnfalk 1, Strandskade 14, Klyde 6, Stor Præstekrave 24, Hjejle 670, Strandhjejle 21, Vibe 202, Islandsk Ryle 37, Sandløber 12, Almindelig Ryle 1120, Brushane 7, Lille Kobbersneppe 7, Storspove 3, Rødben 42, Hvidklire 9, Mudderklire 1, Hættemåge 600, Splitterne 4, Gul Vipstjert 2, Bynkefugl 2, Stær 30.

Kommentarer: Vadefuglene var konstant på farten. Bevægede sig fra sted til sted - fra åudløbet til revlerne til vaden syd for molen og tilbage igen. Svært at holde styr på hvor mange der var af hver art, når de var så urolige. Mange svømmeænder! 

onsdag den 17. august 2011

Artsliste

Hvor mange arter er der set i området Sørå til Melholt (østkysten af den tidligere Dronninglund Kommune)? Det har jeg slet ikke et overblik over, så derfor gik jeg igang med at lave en artsliste for området. Man kan se hvor mange der er registrerede på DOF-basen for de enkelte lokaliteter, men ikke alle arter er indtastet og hvis man vil have et samlet overblik over hele området, skal man igang med et lidt større arbejde. Jeg har prøvet at samle materialet og en artsliste kan ses her: Artsliste

Følgende arter fremgår ikke af DOF-basen: Rustand er set ved Gerå - tror det var i 1993. Der var invasion det år og den kom flyvende langs åen og landede i den. Observationen står sikkert i NOK-rapporten(har ikke tjekket). Lundsanger fra sidste efterår vil dofbasen ikke godkende, men det vil jeg! :D.

Mangler der andre fugle på listen?

Opdateret 23/4 2012

Observationer 17. august


Asaa - Skarv 90, Fiskehejre 7, Gravand 2, Krikand 63, Gråand 15, Ederfugl 8, Sortand 8, Rørhøg 1, Hjejle 40, Strandhjejle 3, Islandsk Ryle 25, Sandløber 3, Almindelig Ryle 50, Brushane 1, Lille Kobbersneppe 2, Småspove 3, Storspove 1, Rødben 4, Hvidklire 14, Mudderklire 4, Splitterne 102, Fjordterne 4, Lomvie 1, Ringdue 3, Mursejler 5, Landsvale 450, Bysvale 10, Skovpiber 2, Engpiber 14, Gul Vipstjert 11, Hvid Vipstjert 80, Stenpikker 1, Løvsanger 20, Musvit 2, Gråkrage 3, Tornirisk 4, Gulspurv 3.

Kommentarer: En jævn kedelig morgen med endnu en gang høj vandstand, som får vadefuglene til at finde andre steder at fouragere. Løvsangerne var i de nordligste buske og træer og fouragerede livligt i de første solstråler. Senere fløj de videre sydover. Jeg lavede et break fra optællingen kl. 6.45 og besøgte bageren i Asaa(jeg er en god kunde dér:) - kunne høre nogle skovpibere trække over midtbyen og tog derfor videre ind i Store Bovet skov, for at afprøve den potentielle trækpost for landtrækkende fugle. De 45 minutter det blev til før et større regnvejr satte i gang, blev der set følgende:


Store Bovet Skov - Hjejle 1, Turteldue 1, Mursejler 38, Stor Flagspætte 2, Landsvale 10, Skovpiber 16, Engpiber 1, Jernspurv 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 4, Sumpmejse 2, Musvit 3, Spætmejse 6, Husskade 1, Stær 3, Skovspurv 8, Lille Korsnæb 19, Kernebider 1.

Kommentarer: Helt klart at der foregår mere småfugletræk inde over skoven end ude ved havnen, hvis man ser bort fra enkelte arter(bl.a. engpibere, vipstjerter). Vil prøve at lave nogle flere obs fra skoven de næste par måneder. Turtelduen kunne høres i kanten af byen. Om det var en vild en af slagsen eller om den hørte hjemme i den voliere, som der stod i en baghave, ved jeg ikke. Fandt den ikke.
Gerå fik også et besøg og højvandet der gav fugle på sandbankerne, så det var ikke optimalt, hvad angik optælling af dem.


Gerå - Fiskehejre 1, Gravand 30, Krikand 550, Gråand 180, Trane 4, Strandskade 12, Hjejle 12, Strandhjejle 4, Vibe 30, Islandsk Ryle 9, Sandløber 7, Almindelig Ryle 800, Kærløber 1, Lille Kobbersneppe 6, Småspove 5, Sortklire 3, Rødben 12, Hvidklire 15, Splitterne 7, Landsvale 100, Engpiber 5, Gul Vipstjert 3, Hvid Vipstjert 2, Tornirisk 2.

Kommentarer: Lige før Gerå, ved Gerå Engvej, gik en Tranefamilie på fire på en mark. 
Højvandet ved Gerå fik vadefuglene til endnu en gang at foretrække til sandrevlerne, og det vanskeliggjorde optællingen. Tallene må derfor regnes med at være i underkanten af hvad der reelt var til stede. Stadig mange Krikænder og en enkelt Kærløber blandt Almindelige Ryler.
Et besøg i Melholt Plantage og Smalby Hede, blev næste stop.

Tranefamilie, Gerå Engvej.

Melholt Plantage - Skovpiber 1, Spætmejse 1, Hvidvinget Korsnæb 4-6.

Kommentarer: Med pænt mange trækkende Hvidvingede Korsnæb ved Nordmandshage, måtte der være rastende fugle i nåleskovene langs Østkysten. Et godt bud på en Hvidvinget Korsnæb skov ville være Melholt Plantage, og det viste sig at holde. En ellers næsten fugletom skov gjorde det let at finde frem til en lille flok ivrigt kaldende Hvidvingede Korsnæb i den tætte granskov. Desværre var de ikke lette at se, selv om de dog blev set i korte glimt, men især hørt. Jeg tog en tur over til Smalby Hede bagefter, for at se om der skulle være flere i det område.Smalby Hede - Mursejler 5, Stor Flagspætte 1, Landsvale 20, Gærdesmutte 1, Rødstjert 1, Fuglekonge 2, Sumpmejse 2, Topmejse 2, Musvit 4, Skovskade 3, Dompap 2.

Kommentarer: Nej ingen Hvidvingede i det område, men bevoksningen er også mere fyr end gran.

tirsdag den 16. august 2011

Observationer 15. august

Asaa - Skarv 75, Fiskehejre 2, Gravand 19, Krikand 37, Ederfugl 20, Sortand 400, Tårnfalk 1, Strandskade 11, Stor Præstekrave 1, Hjejle 430, Strandhjejle 3, Vibe 146, Islandsk Ryle 2, Dværgryle 3, Almindelig Ryle 2, Lille Kobbersneppe 18, Rødben 37, Hvidklire 8, Mudderklire 6, Splitterne 48, Fjordterne 14, Lomvie 4, Ringdue 2, Mursejler 26, Digesvale 17, Landsvale 835, Bysvale 340, Engpiber 15, Gul Vipstjert 5, Hvid Vipstjert 8, Musvit 2, Råge 2, Gråkrage 1, Stær 79, Skovspurv 6, Grønirisk 2, Tornirisk 5, Gulspurv 2.

Fældende Lomvie i den gamle fiskerihavn.
Kommentarer: Jævn kedelig morgen. Fik snakket en del med de lokale, som kom hen til mig på havnen. De kunne bl.a. fortælle, at der havde ligget en sæl inde på opslæbningsstedet i den inderste del af havnen for få dage siden. At undslupne dådyr er en plage langs kysten, hvor de hærger markerne med deres nedtrampning af afgrøderne. At der stort set ingen fisk er i området og ikke har været det længe. At den høje vandstand har ædt det meste af stranden og stranden nu kun består af en smal bræmme med sand. En ville høre om der blev set store fugle, så som ørne og en anden undrede sig over store flokke af stære tidligt på sommeren. Jo, folk er naturinteresserede og vil vide hvad der foregår omkring dem. 
Til fuglene: Lomvierne ligger tæt på kysten og er igang med fældningen til vinterdragt. De dykker ikke - mangel på føde? En enkelt svømmede ind i havnen og dykkede lidt der, inden den svømmede ud igen.
Svaler og lidt mursejlere på træk kunne ses og specielt op ad formiddagen, hvor trækket blev mere intensivt. Da jeg gik kl. 12 var der godt gang i trækket. Bysvaler har stadig redeaktivitet ved de tre reder, som findes i både-kranen på havnen. Dværgryler er ventede og kunne ses nord for havnen. Ellers kun få vadefugle på endnu en dag med meget høj vandstand.lørdag den 13. august 2011

Observationer 13. august

Asaa - Rødstrubet Lom 1, Sortstrubet Lom 2, Gråstrubet Lappedykker 3, Sorthalset Lappedykker 2, Sule 1, Skarv 186, Fiskehejre 12, Gravand 2, Krikand 175, Gråand 30, Skeand 1, Ederfugl 82, Sortand 160, Fløjlsand 5, Strandskade 16, Klyde 1, Hjejle 11, Strandhjejle 1, Vibe 20, Krumnæbbet Ryle 1, Almindelig Ryle 4, Rødben 5, Hvidklire 17, Mudderklire 1, Hættemåge 300, Splitterne 102, Lomvie 1, Ringdue 2, Sanglærke 7, Landsvale 580, Bysvale 6, Engpiber 20, Gul Vipstjert 19, Hvid Vipstjert 110, Stær 18, Grønirisk 3, Tornirisk 12, Gulspurv 2.

Kommentarer: Tiltagende vandstand til meget høj. Få vadefugle kendetegnede denne obs.dag. Arter som normalt ses langt ude over havet, kom i dag tæt på kysten: Lommerne, lomvien og til dels lappedykkerne. Sorthalset Lappedykker er ny art ved Asaa. En gammel fugl med en årsunge trak nord og gav mig en uventet oplevelse! Lomvien svømmede meget langsomt forbi havnen og kunne ses godt. Trækket er i fuld gang for krikænderne og også skarver ses i småflokke trække(hovedsaligt) syd. Men hvorfor ingen kjover ved Asaa? De er ventet!

mandag den 8. august 2011

Observationer 8. august

Asaa - Rødstrubet Lom 1, Skarv 111, Fiskehejre 4, Gravand 12, Pibeand 4, Krikand 44, Gråand 20, Ederfugl 14, Sortand 60, Fløjlsand 2, Hvinand 6, Strandskade 21, Lille Præstekrave 2, Stor Præstekrave 24, Hjejle 90, Strandhjejle 23, Vibe 103, Islandsk Ryle 12, Krumnæbbet Ryle 3, Almindelig Ryle 6, Lille Kobbersneppe 16, Småspove 1, Sortklire 4, Rødben 28, Hvidklire 51, Tinksmed 3, Mudderklire 19, Hættemåge 1500, Splitterne 31, Fjordterne 1, Havterne 14, Ringdue 3, Sanglærke 12, Digesvale 1, Landsvale 670, Bysvale 6, Engpiber 40, Gul Vipstjert 2, Hvid Vipstjert 32, Sortrygget Hvid Vipstjert 1, Tornsanger 2, Musvit 2, Skovspurv 18, Bogfinke 1, Grønirisk 9, Tornirisk 27, Gulspurv 2, Rørspurv 2.

Kommentarer: Startede med høj vandstand, men den faldt efterhånden og vadefuglene fandt vej ud på vaden. Lille Præstekrave ses sjældent ved Asaa men de 2 i dag er andet fund i år. Pænt med Hvidklirer og Mudderklirer. Antallet af overnattende Landsvaler på lystbådene i havnen er steget siden sidst. 500 eller deromkring sad rundt omkring på bådene og lettede som en stor sværm ved forstyrrelser. En Sortrygget Hvid Vipstjert - bestemt til gammel han i felten, slog sig for en kort bemærkning ned på grusvejen på den nordlige del af havnen. Den havde følgeskab af albaer og kunne ses i knap 2 minutter, før den fløj vestover igen. Første(?) fund ved Asaa og ualmindeligt nordjysk fund fra 2. halvår.


Sortrygget Hvid Vipstjert han i baggrunden.

Nåede kun at tage disse to fotos på stor
 afstand inden den fløj videre,


Gerå - Gravand 25, Krikand 400, Gråand 300, Tårnfalk 1, Strandskade 8, Stor Præstekrave 154, Hjejle 150, Vibe 30, Islandsk Ryle 5, Krumnæbbet Ryle 1, Almindelig Ryle 350, Dobbeltbekkasin 2, Lille Kobbersneppe 6, Storspove 1, Rødben 25, Hvidklire 90, Splitterne 20, Havterne 8, Mursejler 2, Gul Vipstjert 4, Hvid Vipstjert 2.

Kommentarer: Var i gang med optællingen, da et større regnvejr trak ind over. Fik derfor kun styr på de Store Præstekraver(som der var mange af!), mens resten er enten vurderede(Hjejle, Almindelig Ryle, Krikand og Gråand) eller ikke færdigtalte(resten).


Observationer 29. juli

Asaa - Skarv 32, Fiskehejre 9, Gravand 1, Krikand 6, Ederfugl 20, Sortand 7, Hvinand 2, Blishøne 1, Strandskade 28, Stor Præstekrave 1, Hjejle 7, Vibe 70, Almindelig Ryle 50, Brushane 6, Lille Kobbersneppe 8, Småspove 1, Storspove 3, Rødben 1, Hvidklire 27, Tinksmed 4, Mudderklire 5, Ride 1, Splitterne 36, Havterne 7, Mursejler 1, Digesvale 7, Landsvale 142, Engpiber 16, Gul Vipstjert 21, Hvid Vipstjert 42, Tornsanger 1, Gransanger 2, Husskade 1, Gråkrage 1, Stær 200, Tornirisk 9, Gulspurv 2, Bomlærke 2.


Kommentarer: Igen igen meget høj vandstand, hvilket kunne ses i antallet af vadefugle! En Blishøne trak nord over havet. Et ualmindeligt syn på disse kanter og det blev også den første herude i år. Det samme gjorde en gammel Ride som ligeledes fløj mod nord. 18 1k Gule Vipstjerter fouragerede nord for havnen og ved Krebsehavets p-plads. Over hundrede landsvaler overnatter på lystsejlernes fortøjninger og sejl, og de sidder på rad og række.