mandag den 28. februar 2011

Mens vi venter på foråret

En måneds afbræk i optællingerne ved østkysten (ult. jan/med.feb) blev brugt på rundrejse i Sydafrika og en snip af Botswana. Masser af dyr og fugle på de 5143 kørte km til Kruger NP, Kalahari og Cape Town-området. Så for at denne blog ikke bliver alt for domineret af gråtriste fotos fra vinterkolde Østvendsyssel, kommer her lidt farver og varme fra syden med "danske" arter. Se også linket til flere billeder øverst til højre.
Lille Skrigeørn. Kruger NP. Ca. 500 små skrigeørne og Rovørne, samt enkelte Steppeørne og diverse gribbe kunne ses over savannen i 2 store flokke. Imponerende syn! I Kruger var der af danske arter Nattergal, Landsvale, Sort Stork, Grå Fluesnapper, Rødrygget Tornskade m.fl. 

Fjordterner og enkelte Hautlaubs Gulls, Grey-headed gull og Bergius terner. Lamberts Bay, West Cape.
West Coast NP. Masser af sibiriske vadere oversomrer her. Denne flok indeholdt bl.a. Strandhjejle, Lille Kobbersneppe, Terekklire, Stenvender, Islandsk Ryle, Krumnæbbet Ryle, Småspove, Splitterne, Fjordterne...
Og så nogle arter som nok aldrig kommer på vores kanter!

Sekretærfugl
Northern Black Korhaan
Brown Snake-eagle
Amurfalk
Bennetts woodpecker. Hun.
Kapsule

Saddlebilled Stork

Observationer 28.februar

Asaa - Rødstrubet Lom 1, Knopsvane 2, Sangsvane 70, Gravand 7, Pibeand 2, Gråand 260, Ederfugl 50, Sortand 120, Hvinand 80, Havørn 1 2k, Spurvehøg 1, Musvåge 1, Strandskade 2, Isl. Rødben 4, Hættemåge 4, Stormmåge 110, Sølvmåge 240, Svartbag 30, Sanglærke 40, Musvit 2, Husskade 1, Gråkrage 55, Bogfinke 14, Kvækerfinke 4, Grønirisk 16, Bjergirisk 20, Gulspurv 12, Bomlærke 2.

Gerå - Sangsvane 3, Grågås 3, Gravand 82, Gråand 210, Ederfugl 10, Sortand 25, Hvinand 10, Vandrefalk 1 m, Stormmåge 12, Sølvmåge 300, Svartbag 14, Sanglærke 1, Gulspurv 30.

Ifølge Dof-basen er Havørnen den første fra Asaa. Jeg mener dog at den er set før, men Dof-basen indeholder jo heller ikke alle obs! Havørnen sad på isen nord for havnen og forsvandt senere, uden jeg så den flyve væk.

En af 30 gulspurve på p-pladsen, Gerå.