onsdag den 27. april 2011

Observationer 27. april

Asaa - Skarv 4. Knopsvane 1, Gravand 36, Sortand 30, Musvåge 2, Strandskade 14. Klyde 2, Hjejle 30, Vibe 4, Almindelig Ryle 18, Rødben 6, Hvidklire 1, Mudderklire 1, Hættemåge 90, Sølvmåge 45, Svartbag 7, Splitterne 4, Sanglærke 10, Digesvale 1, Engpiber 13, Hvid Vipstjert 3, Rødstjert 1, Stenpikker 1, Gærdesanger 2, Tornsanger 1, Gransanger 2, Løvsanger 2, Blåmejse 4, Musvit 6, Stær 2, Bogfinke 7, Grønirisk 8, Tornirisk 6, Rørspurv 3.

Kommentarer: Med nordøstenvind ville der ikke være noget træk, men jeg tog alligevel til Asaa for at se, om jeg kunne finde en Rød Glente-rede i Store Bouet Skoven lige nord for byen. Reden fandt jeg ikke, men fik heller ikke gennemgået hele skoven. Har en ide om hvilket område den kan være i - hvis de altså har rede(en glente kom lavt over skoven)! Fandt et oplagt sted at se på landtrækkende fugle til efteråret inde i skoven. En græsklædt bakke i et åbent område mellem træerne og en ryddet koridor(som ledelinie for trækkende småfugle) længere oppe i skoven, må give et godt obspunkt, hvor fuglene kommer lige henover. Skal afprøves senere på året om det kan give noget,


Vis Obs punkt for trækkende småfugle? på et større kort


Ved havnen gik jeg efter at se om der var småfugle i "skoven". Udover de lokale mejser og bogfinker, har der de sidste gange være få sangere i området. I dag årets første Gærdesangere og en hun Rødstjert.

En løbetur senere i Storskoven omkring Ottemosen og Sømosen gav 1 Fiskeørn og to Lærkefalke. Sømosen burde være et oplagt sted til ynglende Lærkefalke!

mandag den 25. april 2011

Ålegræs på vej

Ålegræsset nord for havnen gror som bare pokker lige for tiden og er under hastig spredning. Det kan kun være godt for svømmeænderne, svanerne og gæssene. Bliver interessant at se til efterårstrækket. Billedet taget op mod Sørå/Voerså.
Masser af muslinger i ålegræsset og i pytterne, som ligger tilbage ved lavvande, kunne jeg se store klaser af noget der kunne være rødlige (fiske?)-æg. Så livet er ved at vende tilbage til vaden, som ellers har været noget død i en årrække.

Observationer 25. april

Asaa - Skarv 45, Fiskehejre 2, Hvid Stork 3s, Knopsvane 3, Sangsvane 1, Grågås 1, Mørkbuget Knortegås 4, Gravand 61, Gråand 6, Spidsand 1, Ederfugl 7, Fløjlsand 1, Hvinand 1, Sort Glente 1n, Rød Glente 5t, Havørn 1s, Rørhøg 1fu+7n, Blå Kærhøg 2n, Spurvehøg 2fu+10n, Musvåge 190s, Fjeldvåge 6n, Fiskeørn 4n, Tårnfalk 2n, Dværgfalk 1n, Fasan 3, Strandskade 25, Klyde 3, Stor Præstekrave 1, Hjejle 3500, Vibe 4, Almindelig Ryle 6, Brushane 12, Lille Kobbersneppe 1, Småspove 1, Storspove 7, Rødben 21, Hvidklire 11, Mudderklire 5, Hættemåge 70, Stormmåge 5, Sølvmåge 80, Svartbag 6, Splitterne 102, Fjordterne 10, Havterne 1, Dværgterne 9, Ringdue 28, Sanglærke 20, Landsvale 4, Bysvale 1, Skovpiber 4, Engpiber 210, Gul Vipstjert 5, Hvid Vipstjert 7, Jernspurv 1, Stenpikker 3, Tornsanger 1, Munk 1, Gransanger 1, Musvit 1, Skovskade 5, Allike 5, Råge 5, Sortkrage 1, Gråkrage 12, Stær 4, Bogfinke 4, Grønirisk 5, Stillits 2, Tornirisk 4, Gråsisken sp 1, Gulspurv 7, Rørspurv 2, Bomlærke 2.

Hvide Storke på returtræk sammen med en ordentlig bunke våger
Kommentarer: Krummerne fra de Riges (Skagen!) bord? Gør heller ikke noget - det var en super dag med en eksplosion af rovfugle en times tid før middag, hvor jeg fik rigeligt se til og på! Der væltede pludselig med musvåger i luften og de fik følgeskab af glenterne, fjeldvåger og storkene. 66 Musvåger i een skrue og denne ene dag gav flere våger end alle årene tilsammen! Blå Kærhøg han og 7 Rørhøge nordtrækkende indenfor få minutter.

Røven af en Blå Kærhøg han
Vinden var der stort set ingen af og vejret var ret varmt, men pludselig kom der en kølig brise ude fra havet, og så var det hele overstået. Klart en dag der vil blive husket. 74 arter og heraf 2 nye arter for Asaa - Hvid Stork og Sort Glente(min 1 obs fra 80-erne ikke medregnet i denne omgang), Dværgterner som førstefund i år. Kom op ad formiddagen og de første 7 trak nord. De sidste to var meget aktive, larmende! og rastede meget af tiden sammen med 42 Splitternen på en sandbanke ved højvande. Hjejlerne blev set oppe mod Sørå i een stor flok. 
En af dagens 4 Fiskeørne 

Musvåger i skrue. Flere meget store skruer og største talte 66, hvilket er uhørt mange ved Asaa.

søndag den 24. april 2011

Marokko færdig!

Så er obsene for Marokkoturen skrevet ind på siden. Desuden lidt flere billeder.

lørdag den 23. april 2011

Observationer 23. april

Asaa - Skarv 20, Grågås 1, Canadagås 1, Lysbuget Knortegås 5, Gravand 27, Gråand 6, Ederfugl 17, Sortand 8, Hvinand 2, Rørhøg 1, Spurvehøg 2, Musvåge 2, Fiskeørn 1, Strandskade 14, Klyde 4, Stor Præstekrave 1, Hjejle 105, Vibe 4, Alm. Ryle 5, Rødben 24, Hvidklire 27, Mudderklire 1, Hættemåge 50, Stormmåge 10, Sildemåge 2, Sølvmåge 40, Svartbag 6, Splitterne 7, Fjordterne 2, Ringdue 6, Tyrkerdue 3, Sanglærke 25, Digesvale 1, Landsvale 19, Bysvale 2, Skovpiber 8, Engpiber 73, Skærpiber 1, Gul Vipstjert 1, Hvid Vipstjert 5, Rødhals 1, Solsort 2, Sangdrossel 2, Tornsanger 1, Munk 1, Gransanger 5, Løvsanger 1, Blåmejse 2, Husskade 3, Råge 8, Stær 7, Bogfinke 5, Grønirisk 8, Stillits 5, Tornirisk 6, Gulspurv 8, Rørspurv 3, Bomlærke 2.


Kommentarer: Tendensen med østenvind og ingen træk fortsætter. En række førstegangs fund for foråret, med Tornsanger som måske eneste uventede og lidt tidlige art


Turen gik bagefter igen til Fruerhøj i Storskoven, men heller ikke her kunne der bydes på træk. En Fiskeørn og en sydgående Rød Glente var noget nær eneste rovfugle, mens en syngende Hedelærke livede lidt op på elendighederne :) I flg DMI går vinden i vest på mandag og det kan måske åbne op for træk langs østkysten. Hvis ellers vejrudsigten holder helt til mandag...

torsdag den 21. april 2011

Observationer 20. april

Asaa - Skarv 35, Fiskehejre 1, Knopsvane 3, Grågås 22, Lysbuget Knortegås 3, Gravand 60, Gråand 9, Spidsand 6, Ederfugl 10, Sortand 150, Hvinand 18, Toppet Skallesluger 33, Rørhøg 2, Spurvehøg 3, Musvåge 25, Fiskeørn 2, Tårnfalk 4, Strandskade 19, Hjejle 116, Vibe 26, Rødben 22, Tinksmed 2, Hættemåge 100, Stormmåge 30, Sildemåge 3, Sølvmåge 300, Svartbag 25, Splitterne 18, Ringdue 14, Sanglærke 30, Landsvale 2, Engpiber 78, Skærpiber 1, Hvid Vipstjert 13, Gærdesmutte 1, Jernspurv 1, Rødhals 4, Stenpikker 5, Solsort 4, Sangdrossel 1, Munk 1, Gransanger 4, Sortmejse 1, Blåmejse 4, Musvit 4, Skovskade 4, Husskade 4, Allike 4, Råge 11, Gråkrage 28, Ravn 1, Stær 5, Bogfinke 7, Grønirisk 11, Stillits 2, Tornirisk 5, Gulspurv 10, Rørspurv 1, Bomlærke 1.

Kommentarer: Det eneste som trak var sengen derhjemme! En ret kedelig dag præget af sydøstlig (meget svag) vind, som IKKE er godt for østkysten. Men: 25 Musvåger hvor af 16 var i een skrue, er ikke normalt. De var på returtræk. 2 Fiskeørne hen over vaden livede lidt op på en ellers trist obs dag. Første Tinksmede på træk og første Sortmejse set ved Havnen. Nej et omslag i vejret ville være ønskeligt, men det synes de nok ikke i Skagen :D

Var en tur på Fruerhøj i Storskoven for at se om der var rovfugletræk. På godt to timer kom 42 Musvåger på retur fra Skagen, 3 Røde Glenter, 1 Fjeldvåge og årets første Lærkefalk for mit vedkommende. Desuden syngende Rødstjert nedenfor bakken.

mandag den 18. april 2011

Observationer 18. april

Asaa - Rødstrubet Lom 1, Skarv 26, Knopsvane 2, Sortsvane 1, Sangsvane 5, Grågås 16, Lysbuget Knortegås 5, Gravand 70, Knarand 2, Gråand 9, Ederfugl 40, Sortand 40, Fløjlsand 5, Hvinand 1, Toppet Skallesluger 22, Rød Glente 1, Spurvehøg 8, Musvåge 18, Fiskeørn 1, Tårnfalk 1, Fasan 1, Trane 2, Strandskade 19, Klyde 2, Stor Præstekrave 2, Hjejle 80, Vibe 9, Almindelig Ryle 90, Lille Kobbersneppe 1, Rødben 11, Hættemåge 200, Stormmåge 80, Sildemåge 2, Sølvmåge 350, Svartbag 13, Splitterne 10, Fjordterne 4, Ringdue 40, Tyrkerdue 1, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 30, Landsvale 4, Skovpiber 3, Engpiber 14, Skærpiber 1, Hvid Vipstjert 11, Rødhals 14, Stenpikker 2, Solsort 5, Sangdrossel 5, Munk 1, Gransanger 2, Blåmejse 2, Musvit 2, Skovskade 3, Husskade 2, Allike 2, Råge 5, Gråkrage 23, Stær 22, Bogfinke 5, Grønirisk 7, Stillits 4, Tornirisk 6, Gulspurv 8, Rørspurv 1, Bomlærke 2.

Kommentarer: Ingen træk på nær lidt rovfugle. Knarænderne kom hen over Krebsehavet og fløj syd. Ny art for Asaa. Rød Glente igen - skoven skal snart tjekkes. Fiskeørnen tog turen over byen og dermed ikke over vaden som de to i forgårs. To traner opdagede jeg sent og så dem kun bagfra. En række førsteforekomster for Asaa i dag: Munken opdaget fouragerende sammen med Rødhalse. Stenpikkerne på engen vest for Krebsehavet og Skovpiberne kom trækkende hen over.  
Den Sorte Svane var i selskab med to Sangsvaner som slog sig til rast oppe ved Sørå. Forsvandt senere efter fritidsfiskere var ude og sætte garn.
Gerå - Gravand 75, Krikand 100, Gråand 16, Klyde 2, Stor Kobbersneppe 1.


Kommentarer: Kort besøg igen. Stor Kobbersneppe kom oppe nordfra og forsatte sydover. Vi så en del Store Kobbersnepper ved Asaa og Gerå i 80-erne, men de er åbenbart blevet mere sjældne herovre.
Blev afløst af  Hac og Fru Hac som sikkert støver årets første Dværgterne op : D

lørdag den 16. april 2011

Observationer 16. april

Asaa - Skarv 30, Fiskehejre 1, Knopsvane 1, Kortnæbbet Gås 32, Grågås 17, Mørkbuget Knortegås 11, Lysbuget Knortegås 10, Gravand 60, Pibeand 2, Krikand 2, Gråand 12, Troldand 1, Ederfugl 30, Sortand 50, Hvinand 10, Toppet Skallesluger 72, Havørn 1 n, Rørhøg 2s +1n, Blå Kærhøg 1n, Spurvehøg 1, Musvåge 4, Fiskeørn 2n, Tårnfalk 2, Vandrefalk 1, Fasan 2, Strandskade 34, Klyde 5, Stor Præstekrave 1, Hjejle 32, Vibe 4, Lille Kobbersneppe 30, Storspove 4, Rødben 14, Hættemåge 800, Stormmåge 1100, Sildemåge 2, Sølvmåge 300, Svartbag 24, Splitterne 9, Ringdue 3, Sanglærke 12, Landsvale 2, Engpiber 16, Hvid Vipstjert 8, Rødhals 3, Solsort 4, Sangdrossel 21, Vindrossel 3, Gransanger 9, Broget Fluesnapper 1, Blåmejse 2, Musvit 6, Stor Tornskade 1, Råge 9, Sortkrage 1, Gråkrage 12, Stær 22, Bogfinke 6, Kvækerfinke 2, Grønirisk 5, Stillits 6, Grønsisken 2, Tornirisk 40, Gråsisken sp 50, Lille Gråsisken 2, Gulspurv 9, Rørspurv 3.


Kommentarer: Startede med at være en ret så grå og kedelig obs. dag uden noget som helst træk, men bl.a. lidt rovfugle reddede dagen.
Havørn. 16/4.
En ung havørn kom ret lavt over engene ved Krebsehavet og fløj nordover. Jeg var på daværende tidspunkt på vej ind mod byen, men nåede at få den med. Da jeg så ville køre videre kunne jeg se at alle mågerne var oppe syd for halvøen - det plejer at betyde rovfugl. Jeg vendte om og kørte tilbage til obspladsen nord for havnen og ventede på evt. en fiskeørn. Der dukkede nu ingen op, men en tårnfalk kunne ses nede ved mågerne. Åbenbart nok til at få dem på vingerne. Jeg kørte så ind mod Asaa igen, men så så en fugl med meget hvidt i vingen flyve over vejen og måtte så endnu engang vende om. Det vidste sig at være en god ide, for det var en Broget Fluesnapper, han, som satte sig i et træ tæt ved vejen. Tidligt må man sige! Obsdagen havde ellers foregået med bl.a. 2 fiskeørne, 3 Rørhøge og 1 Blå Kærhøg trækkende. 


Broget Fluesnapper, han. Foto taget igennem bilrude.
Vandrefalk sad det meste af tiden på en knold på vaden oppe mod Sørå. Stor Tornskade i et lille træ midt ude på engen øst for Krebsehavet var meget overraskende og bliver dermed også første fra Asaa. Den forsvandt ned til de sydligste træer på halvøen, hvor den sad i 5-10 minutter og forsvandt så helt. Mange sangdrosler rundt omkring!

fredag den 15. april 2011

Marokko

Lidt billeder fra turen til Marokko 4. - 13. april 2011. Flere billeder og kommentarer kan ses på Marokko-siden øverst til højre.