søndag den 12. februar 2012

Observationer 12. februar 2012

ASAA                                                                        
Gravand 1, Gråand 25, Ederfugl 3, Sortand 1, Hvinand 3, Strandskade 4, Sølvmåge 800, Svartbag 12, Skærpiber 1.

Kommentarer: Isen i opbrud, så havet var ved at været helt åbent igen. Dog kun få fugle. Da jeg ankom, kørte en bil væk med et par hjemmeslagtere, som havde tømt rester af parteret gris ud til mågerne. Svineri, selv om mågerne fik sig et let måltid.
GERÅ                                                                    
Canadagås 20, Gråand 900, Hvinand 6, Topmejse 2.

Kommentarer: Også ved Gerå få fugle. Svend Erik Mikkelsen så mange gæs (Canada- og Grågæs) gå til overnatning senere på dagen (Dofbasen).


STENSNÆS                                                          
Skarv 1, Ederfugl 10, Sortand 50.

Kommentarer: Heller ikke mange fugle ved næsset, men de kommer snart.


Bomlærker, Gl. Agersted. For 6 dage siden sad 700 Bomlærker i en række vejtræer. I dag kun 15!


fredag den 3. februar 2012

CAMBODIA

Fra Angkor Wat (Angkor Thom) i 2003
Sidst i februar har jeg ferie i Cambodia og besøger dette fattige asiatiske land for anden gang. Turen er først ved at blive planlagt nu, men jeg regner bl.a. med at bruge nogle dage på Angkor Wat, som vel godt kan regnes for et af verdenens syv vidundere. Fuglemæssigt kommer planen nok også til at omfatte en tur op til skovene ved grænsen til Laos. Her findes en af de sjældneste fugle overhovedet - Giant Ibis, med en verdensbestand på 150-200 individer. Desuden også en anden "næsten" ligeså sjælden ibis-art, White-shouldered Ibis. Dem er der ca. 450 af, så også fåtallig.
Turen vil bliver beskrevet undervejs - hvis der er netforbindelse. Rejsen starter 26. februar.


onsdag den 1. februar 2012

Før nutid - gamle observationer

SORT STORK

Et lille tilbageblik på en ældre observation. En ret så blæsende sensommerdag 2007, 26/8 for at være helt præcis, var jeg i forbindelse med familiebesøg i det nordjyske, et smut omkring Gerå. Til trods for at vinden blæste kraftigt og det var småt med fugle, da det samtidig var højvande, var turen ikke helt forgæves. Jeg havde været ude på molen og var gået tilbage til p-pladsen for at køre videre, da jeg langt mod syd kan se en større, langvinget fugl kæmpe sig igennem vinden. Jeg får hurtigt kikkerten på og bliver glædeligt overrasket over at se en sort stork komme i min retning. Storken har noget besvær med sidevinden og bliver til tider nærmest blæst ned over og meget tæt på engene og bagefter ud over vaden, mens den stadig prøver at holde den nordlige kurs.

Jeg fumler med kameraet for at få taget billeder af dens kamp, men mit upålidelige objektiv - en 300 mm Nikkor, har valgt ikke at ville fokusere automatisk, så efter en febrilsk indsats får jeg slået den manuelt til. Det lykkes at tage en række billeder - mange desværre uskarpe. Den sorte stork, som er en 1k fugl, kommer direkte hen mod mig på p-pladsen og drejer af på 10 meters afstand og forsætter videre mod nord. Ved åen har den fået nok af blæsten og går ned - jeg kan desværre ikke se hvor, men har også set det jeg skulle, så den skal ikke forstyrres. Billederne fra storkens kamp i luften kan ses her.