onsdag den 26. december 2012

Observationer 26. december 2012

ASAA 
Vejret: Næsten ingen is ved havet, men Krebsehavet stadig dækket. Solen hang lavt over vaden men kunne trods alt ses. Svag V, 8-10 km sigt, tørt, 5°C. Meget høj vandstand. Revlerne helt dækkede nord for halvøen.

Gråstrubet Lappedykker 1, Skarv 3, Lysbuget Knortegås 14, Gråand 26, Gravand 6, Hvinand 70, Sortand 30, Fløjlsand 6, Toppet Skallesluger 6, Sølvmåge 4000, Strandskade 2, Rødben 5, Grønirisk 2, Bogfinke 2, Bomlærke 4.

Kommentarer: Enormt mange Sølvmåger, især nord for havnen. Der fløj hele tiden sølvmåger op til rast fra syd og der har vel ligget ca. 3500 nord for havnen. Resten lå syd for halvøen. En ravsamler fik dem på vingerne et par gange. Sidste vinter var der en større forsamling af Sølvmåger ved Stensnæs. Dengang var der skyllet mange søstjerner i land - hvad bringer så mange sølvmåger til Asaa i år?


En flok på 5 Rødben inde i lystbådehavnen 

En del af de 4000 Sølvmåger lå oppe mod Sørå og kan skimtes
som den hvide stribe i baggrunden.

onsdag den 19. december 2012

Her er storken (også) velkommen...


Forholdet mellem naturen og mennesket kan man i nogen grad have sin tvivl, om det er en alliance eller en modsætning. At ”leve i pagt med naturen” giver nok ikke så meget mening i dag, som udtrykket nok gjorde før hen. I hvert fald ikke i vores del af verdenen, selv om nogen nok vil hævde at de gør det. Men mindst et sted er jeg løbet ind i et samspil mellem natur og mennesket, som lever op til det gamle udtryk:


I Sydindien, nogle kilometre ude af en sidevej til hovedvej 17 mellem Mysore og Bangalore i staten Karnataka, ligger den lille landsby, Kokrebellur (den staves på mange forskellige måder, hvis man slår den op på nettet!). I Kokrebellur lever man hovedsaligt af traditionelt landbrug og produktion af silke. Det har man gjort i årtier og ikke noget usædvanligt i det. Det mere odiøse er samspillet mellem mennesket og natur.I landsbyen har der i århundreder ynglet Painted Storks Mycteria leucocephala og Spot-billed Pelicans Pelecanus philippensis, to arter som begge er på IUCN Red List over nærtruede arter.

Silkelarvens pupper i et hjemmelavet stativ

Fuglene yngler efter monsunen er overstået i efteråret i landsbyens figen- og tamarind-træer, sammen med arter som Nathejre, Bronzeibis, og Javaskarv.

Kolonierne af fugle er af landsbybeboerne værdsat som lykkebringere for en god høst, og tidligere var fuglenes guano en værdifuld gødning til markerne i området. Fuglene ødelægger dog høsten af frugten fra træerne, men dem erstatter naturforvaltningen i Mysore-distriktet ved at betale landsbyen et årligt beløb. Så alle er glade, og storke og pelikaner har en sikker yngleplads mange år endnu.Vis stort kort

 Flaps out!

Forøvigt betyder Kokrebellur noget i retning af "storkelandsbyen".
Billederne er fra marts 2009.

PS. Er man i området, er Srirangapatnam et besøg værd. Masser af fugle ved Kaveri-floden og selve landsbyen har en interessant historie. Ranganthittu Bird Sanctuary kan man nå på cykel fra Srirangapatnam.

Vendehals eller ryle?

Roder stadig med en gammel harddisk og fandt i dag dette billede af en flok almindelige ryler ved Gerå 24/10 2007. Den bagerste flyver på en måde som ikke ser videre komfortabel ud!


Observationer 18. december 2012

ASAA 
Vejret: Efter en kuldeperiode med sne er det nu tøvejr. Småregn, 3°C, jævn NØ, 10 km sigt, lavthængende skyer (gråt!). Krebsehavet islagt.

Skarv 12, Canadagås 2, Lysbuget Knortegås 1, Mørkbuget Knortegås 1, Gråand 48, Gravand 20, Hvinand 55, Sortand 2, Stor Skallesluger 1, Svartbag 42, Sølvmåge 300, Hættemåge 20, Stormmåge 30, Solsort 6.

Kommentarer: Som det ses af ovennævnte, så er det småt med fugle i området, klart domineret af måger. Skalleslugeren fiskede i lystbådehavnen og de to knortegæs lå sammen nord for halvøen.

_________________________________________________________________________________

GERÅ 

Canadagås 2, Gråand 150, Hvinand 3, Allike 3000.

Kommentarer: Kort stop i regnvejr. Allikerne blev først set i een stor flok nord for åen. Derefter delte de sig i to flokke - den ene blev ved åen, den anden fløj ned mod Melholt (foto). Canadagæssene var sikkert de samme som lidt tidligere fløj syd ved Asaa.


Selvom der er mange Alliker i flokken, forsvinder de
næsten i gråvejret. Foto taget ned mod Melholt.

Besøg ved Dorf Mølle på vej mod Frederikshavn. Søen islagt.

Dorf Vandmølle. Endelig lidt farver på en meget grå dag!
Fire Ravne omkring Dorf og lidt Grønsiskener ved søen.

lørdag den 15. december 2012

"Ældre" Gerå-fotos

     
Under søgning på en gammel harddisk fandt jeg disse "doku-fotos" fra Gerå.


_____________________________________

Første 2 fotos er en Alm. Kjove på vej nordover ret sent på foråret - 15/6 2007! Den har lys halskrave og lys bug, så mon det ikke er en 2k lys fase?


Efter de her to billeder var taget, ændrede kjoven retning og trak nordøst.

_________________________________________________________________________________

 Næste billede-række er af en fældende Sortterne, som i længere tid fouragerede i brændingen sammen med Splitterner og Hættemåger. Billederne er fra 4/8 2007
 

 
_________________________________________________________________________________

Den næste har jeg kun dette ene billede af og lidt ærgeligt for det!
Jeg faldt tilfældigt over det ved gennemgangen af billedemappen for den 4/8 2007. Det ligner unægteligt en gammel Dværgmåge - men er det også det?! Synes det ser ud til at den har forlængede halefjer og man kan ikke se de sorte undervingedækfjer! Jeg har ikke sendt den ind til DOF-basen som en Dværgmåge, så er det et "snyde"billede? 
Efter jeg havde skrevet det foregående, tjekkede jeg igen billederne og kunne se, at der var taget et foto af en Fjordterne 3 sekunder før dette billede! Så mon ikke det er en for lang lukketid kombineret med en hovedrystende Fjordterne, som giver "Dværgmågen" ;-)

_________________________________________________________________________________


 


Lige til sidst nogle fiskende Splitterner.
fredag den 14. december 2012

Adventure-tur til Nepal

Det her har ikke ret meget med fugle at gøre, ja faktisk slet ingen ting! I marts 2014 laver vi en adventure-tur til Nepal i ca. 14 dage. Turen vil byde på mountainbiking i Himalaya, paragliding i Pokhara og kajaksejlads ned ad en flod. På denne facebook-side kan ses mere :Nepal 2014
Ellers skriv til soep99@hotmail.com hvis du vil høre mere og kunne være interesseret i at deltage.


søndag den 2. december 2012

Observationer 2. december 2012

ASAA - Rødstrubet Lom 1, Skarv 3, Sule 1, Sangsvane 309, Mørkbuget Knortegås 1, Sædgås 5, Canadagås 44, Gravand 60, Pibeand 42, Gråand 120, Hvinand 160, Sortand 18, Ederfugl 4, Toppet Skallesluger 6, Hættemåge 16, Strandskade 71, Almindelig Ryle 6, Islandsk Rødben 8, Storspove 8, Stær 1, Rødhals 2, Skærpiber 1, Grønirisk 3, Gulspurv 1, Snespurv 5.

Kommentarer: Efter at have nydt 36 graders varme de sidste uger, var det noget af et (kulde-)chok at stå ved Asaa Havn i let, isnende østenvind! Sangsvanerne var igennem de 2,5 times obs på kuldeflugt fra det svenske, og mange småflokke passerede i en jævn strøm. Tog et par billeder af nogle flokke og kunne derved se, at mindst to af sangsvanerne var halsmærkede med gule ringe - se nedenunder. Desværre ikke muligt at aflæse ringene, og et kig på nettet giver heller ikke en ide om hvor de kommer fra. Der er nemlig mærket med gule ringe i adskillige lande, herunder Ungarn, Polen, Tyskland, Holland og Danmark. 
En Sule kom tæt ind mod havnen og kredsede lidt rundt. En del Hvinænder både i Krebsehavet og nord og syd for halvøen. 71 Strandskader er et højt vintertal for Asaa.


De to forreste Sangsvaner er halsmærkede med gule ringe. Kan ikke aflæses - desværre.