onsdag den 12. august 2015

Vagtler og Engsnarrer

Der er en stor bestand af Vagtler og Engsnarrer i Østvendsyssel. Det hænger sandsynligvis sammen med kombinationen af klima og landskab, hvor førstnævnte er relativt tørt og sidstnævnte fladt (stenalder-havbund), samt præget af store, sammenhængende kornmarker. Jeg har de sidste år optalt fuglene i juli og august i et område, som må anses at være ideelt for specielt Vagtlerne. Se kort med optællingsområde
På kortet kan læses mere om optællingerne, og ellers kan en søgning på DOF-basen give lidt info om de enkelte optællinger.DOF-basen
onsdag den 5. august 2015

Havterner og en aftagende fuldmåne

Optælling ved Gerå og Stensnæs 2/8 gav, ud over de forventelige vadefugle, både Storkjove, Alm. Kjove, Fiskeørn og Mosehornugle ved Stensnæs, samt Vandrefalk ved Gerå. Havternerne fouragerede flittigt ved Gerå - enkelte ungfugle imellem. Hættemåger i hobetal ved Stensnæs, var sikkert fra Hirsholmene. Adskillige kom trækkende til området ud på aftenen og jeg vurderer overnatningstallet til 15-16.000. Heri også medregnet Storm-, Sølv-, og Svartbag/Sildemåge. På vej fra Stensnæs over mod Jyske Ås tilkørslen til E45, stoppede jeg ved Fæbroen og lyttede til 14 Vagtler og 1 Engsnarre. Engsnarren blev hørt tidligere i juli i samme område, men havde flyttet sig nogle hundrede meter nordpå. Vagtlerne sad meget tæt, og mange kunne høres på een gang. Et forsigtigt bud på antal Vagtler i området Aså-Sørå-Agersted-Voerså-Sørå vil i år være på 30 fugle. Sidste år mindst 40. Mon ikke den manglende sommervarme har noget at spille ind på antallet og deres sang-aktivitet? Engsnarrer vurderes der til at have været 4-5 af i området. De virker ikke til at være så stedfaste. Flytter en del rundt - måske pga af konkurrence fra rivaler? søndag den 26. juli 2015

RAVNE

Der bliver flere og flere Ravne i området ved Dorf. I dag 105 styks! De nyder godt af frilandsgrisenes efterladenskaber og foder. Mon de kan tage en smågris?søndag den 7. september 2014

Hvilken vader???

Under optælling langs østkysten i går, traf jeg en vadefugl på en mark lige syd for Voerså, som jeg endnu ikke har kunnet sætte navn på. Måske var det en meget lille Brushøne, men bl.a. proportionerne var helt forkerte. Jeg lægger billederne op uden kommentarer i første omgang, og så kan man se om de til trods for den dårlige kvalitet (varmedis+stor afstand), kan hjælpe til at identificere fuglen.

onsdag den 27. august 2014

Campist med kikkert

De senere år har jeg i eftersommeren haft nogle ophold på Hals Strandcamping ved Hou, den som før hed Lagunen. På den måde har jeg været tæt på lokaliteterne på østkysten og har kunnet obse mellem Stensnæs og Nordmandshage uden at skulle bruge længere køretid. Jeg har netop afsluttet et 5-dages ophold på campingpladsen, hvorfra turene gik ud i området. Nogle gode dage med mange fugle, selv om DAGEN med massivt træk ikke blev opnået - bortset fra Splitterne-træk i starten af opholdet. Jeg havde to længere (og en kort) obs-morgener ved Nordmandshage sammen med først Anders Brinkman og siden Palle A. F. Rasmussen. Begge fine dage - ikke overvældende træk, men gode arter indimellem. Almindelig Skråpe (ny for N.hage) mest overraskende art, mens de mange kjover ved både Nordmandshage, Asaa og Gerå måske var største oplevelse (hvis man som jeg har kjoverne som favoritter blandt fuglene). Nu står den på arbejde de næste uger og nok kun korte smut nordpå. Men sidst i september har jeg en uge fri, og så forventer jeg masser af fugle igen :)


6 Alm. kjover jager i samlet flok en Splitterne, men gør kun et halvhjertet forsøg og slår sig i stedet ned til rast på en sandbanke. Ingen af de tusindvis af fugle letter, da de flyver hen over dem. Har de lugtet deres fredelige intentioner? Normalt vil 6 kjover være lig med kaos! Gerå 27/8 Iøvrigt mange Kjover ved Gerå i de her dage. 
Lille Kobbersneppe, Stensnæs 26/8

Læsø Rendes Fyr

Hvidklire, Krebsehavet

Overnattende Landsvaler, Asaa Havn. Lille udsnit af ca 900 overnattende.

Bynkefugle, Gerå

Sortklire, Gerå

Fiskeørn indtrækkende Asaa.

Med over 3200 Splitterner på træk, var det en stor dag ved Asaa. Næste dag under 40 samme sted!

Tilføj billedtekst

Tejst ud for Asaa Havn. Kom desværre ikke ind i havnen til et nærmere bekendskab.

Fjordterne inde i havneindsejlingen.
Denne unge knallertkører havde for anden dag træk valgt at køre ræs på vaden og sandbankerne. Knallerten gik i stykker, og han måtte trække den tilbage. tirsdag den 15. juli 2014

Vagtler!

I nat fik jeg taget en natlyt i Østvendsyssel under super fine forhold. Vind var der næsten ingen af, natten var lys og fuldmåne var der for få dage siden, så en stor måne hjalp med at lyse op. Temperaturen omkring de 15 grader og kun lidt småskyer på himlen. Jeg havde været ved Asaa og Gerå om eftermiddagen og aftenen for at se på rastende vadefugle og aftentræk. Helt ok, dog uden de store overraskelser. Et par traner lavt hen over Krebsehavet i de sidste orangerøde solstråler fra dagens sol, var nok mest overraskende og blev set rigtigt godt. Selv om Tranerne efterhånden ikke er noget usædvanligt syn, så er der stadig noget stort over dem (ud over størrelsen :).
Men tilbage til natlyttet. Jeg startede på Dammensvej i Asaas udkant kl. 21.45 og kunne snart høre en Vagtel territoriehævde ude i en kornmark. Siden fulgte 39 Vagtler på ruten rundt i områderne mellem Asaa-Ørsø-Agersted-Voerså og Sørå. Et stort tal. Alligevel var jeg ikke overrasket. Har haft store forventninger til at området kunne huse en større bestand af Vagtler, men har aldrig hørt dem i det her antal før, hvilket skyldes flere ting. Lytteforholdende har aldrig været så gode, når jeg har sat mig for at nattelytte, er en af grundene. En anden er tidspunktet - altså midt i juli. Midt juli til først i august bør være perioden, der er flest syngende Vagtler. Fugle, som har opgivet eller afsluttet ynglen syd på, eller har ledt efter nye territorier, kommer op fra syden og etablerer sig. Sikkert afhængigt af vejr mm. Sammen med de "lokale" fugle, forøges tætheden. Vagtler skulle også kunne yngle samme år de er sat i verdenen, men i Skandinavien starter sæsonen nok for sent til, at dette kan lade sig gøre. Fugle som kommer op sydfra kan dog godt være årsunger. Jeg fik mulighed for at lytte her midt i juli, så det er grund to. Mine forventninger til de mange Vagtler skyldes også en 3. ting. For tre år siden havde Palle A.F. Rasmussen knap 40 syngende Vagtler i det sydøstlige Vendsyssel omkring Ulsted. Et område som landskabsmæssigt har ligheder med det lidt nordligere område, som jeg talte op i. Hele østvendsyssel er gammel stenalder-havbund, så landskabet er ret fladt indtil JyskeÅs og Hammer Bakker. Det flade område synes at være at foretrække for Vagtler, sammenlignet med mere kuperet terræn. Selv om man også kan finde Vagtler i bakker, er tæthederne størst i "lav"land. Det ses både i bestandene i Sønderjylland og Vendsyssel. Samtidig er området i Vendsyssel meteorologisk set mere tørt og med flere solskinstimer og højere temperatur, sammenlignet med midt og vestlige områder. Mon ikke det er forhold som Vagtlerne foretrækker? Jeg ved det ikke. Det er kun nogle tanker.
Nattens lyt var specielt på den måde, at jeg kunne holde et sted i 10 minutter før Vagtlerne begyndte at sige noget. Andre steder var de aktive fra jeg slukkede bilen. De fleste var dog ikke så aktive, hvilket så er ulempen så langt henne på sæsonen. Derfor har jeg sikkert ikke fået alle med. Flere steder BURDE der have været Vagtler, men ingen blev hørt. Vagtlerne sang fra jeg startede 21.45, men stoppede så brat 1 1/2 time senere. Jeg genoptog lytningen 02.30 og der var der fuld gang i dem igen. Til gengæld stoppede de så endnu engang pludseligt omkring 03.50, da der kom gang i mange af de andre syngende fugle. Det gjorde, at jeg ikke fik det hele ud af de områder, jeg kom i. Min vurdering er, at der måske har siddet mere end det dobbelte, som jeg ikke fik registreret pga disse faktorer. En anden gang vil det være en fordel man er flere til at dække området - ellers er det for stort til at kunne blive taget på een nat.

Efter nattelyt tog jeg til Asaa og så denne solopgang. Vejret ændrede sig samtidig med der var højvande og få fugle (bedre i går), så jeg tog hjem og fik noget søvn.

lørdag den 17. maj 2014

Kongeørn over Dronninglund Storskov

En dag hvor vejret artede sig og vindretningen var perfekt, måtte det blive en af de bedre rovfugle-dage på Fruerhøj i Storskoven. Skuffende var det så, at trækket stort set udeblev - specielt var Hvepsevåger i større stil ventet, men kun 4 dukkede op. Til gengæld blev en Kongeørn i to omgange set kredse over skoven omkring Knøsen/Knaghøj-området. Det er min anden Kongeørn set fra Fruerhøj. Første var vist nok i 1987, hvor Kongeørnen var noget mere sjælden på disse kanter, end den er det i dag, hvor den yngler i landsdelen.
Kongeørnen er vurderet til at være en 3k. Afstanden til den var stor, så billederne er croppet vel rigeligt!

fredag den 28. marts 2014

Foråret er kommet!

...med Fiskeørn ved Dorf Møllesø i dag, så er foråret for alvor kommet i gang.

Fiskeørnen fouragerede kort tid over møllesøen, før den fløj mod nordvest.


Stor Tornskade på Fruerhøj, Storskoven

En af tre større Gedder i møllesøen