mandag den 25. juli 2011

Observationer 25. juli

Asaa - Sule 6, Skarv 66, Fiskehejre 11, Knopsvane 5, Gravand 5, Gråand 11, Ederfugl 10, Sortand 14, Strandskade 19, Klyde 5, Stor Præstekrave 3, Hjejle 63, Strandhjejle 5, Vibe 430, Islandsk Ryle 20, Krumnæbbet Ryle 2, Almindelig Ryle 213, Brushane 6, Lille Kobbersneppe 101, Småspove 8, Storspove 34, Sortklire 1, Rødben 7, Hvidklire 50, Svaleklire 3, Tinksmed 70, Mudderklire 9, Hættemåge 70, Svartbag 7, Splitterne 78, Fjordterne 2, Havterne 23, Dværgterne 5, Mursejler 7, Digesvale 2, Landsvale 8, Bysvale 9, Engpiber 40, Gul Vipstjert 6, Hvid Vipstjert 22, Solsort 1, Rørsanger 1, Munk 1, Gransanger 1, Blåmejse 2, Musvit 2, Stær 2700, Grønirisk 4, Tornirisk 7, Gulspurv 2, Rørspurv 3, Bomlærke 1.

Kommentarer: Jeg har ikke set vandet stå højere i år, end det gjorde i dag. De yderste nordlige revler var oversvømmede, og det er ikke sket tidligere i år. Efterårsagtigt med regn og lavthængende skyer. Vadefuglene kom fra nord, brugte Krebsehavet til at fouragere i og flertallet fløj videre sydover. Tinksmed må vist udnævnes til dagens art! Mange for Asaa og et godt sted at se dem, var i Krebsehavet. Rylerne gennemgået for Kærløbere, men nej, ingen! Går også og venter på årets første Dobbeltbekkasin - jamen hvor bliver de dog af :D 
Kun gamle Dværgterner set, men intet tyder heller på ynglen i området. Tornsangere, som har været noget af en karakterart i buskene rundt omkring, ser ud til at have forladt Asaa. For en uge siden var de ellers igang med ungefodring, men ok vejret i dag kunne måske også få dem til at trykke sig i læ af regnen. En eller to varslende Rødben er også alt hvad der er tilbage på den front. 

Observationer 21. juli

Gerå - Skarv 30, Fiskehejre 5, Knopsvane 5, Grågås 2, Krikand 35, Gråand 30, Spidsand 3, Skeand 1, Tårnfalk 1, Vagtel 1, Klyde 60, Hjejle 75, Strandhjejle 4, Vibe 700, Islandsk Ryle 45, Krumnæbbet Ryle 6, Almindelig Ryle 500, Storspove 10, Rødben 110, Hvidklire 222, Tinksmed 1, Mudderklire 2, Splitterne 8, Dværgterne 1, Gul Vipstjert 1, Stær 300.

Kommentarer: Hvidklirerne gav et godt eksempel på, hvordan observatører kan komme hjem med vidt forskellige tal fra samme dags tælling på en lokalitet. Jeg talte først 130 Hvidklirer og ved anden gennemtælling ca. et kvarter senere var der nu 222. De næsten 100 ekstra hvidklirer var kommet ud af varmedisen lidt længere oppe mod Asaa... Og sådan kan det hurtigt skifte den anden vej igen. 

tirsdag den 19. juli 2011

Observationer 19. juli

Asaa - Rødstr./sortstr. lom 1, Toppet Lappedykker 1, Skarv 54, Fiskehejre 6, Gravand 15, Krikand 7, Gråand 14, Ederfugl 19, Sortand 2400, Hvinand 2, Strandskade 16, Stor Præstekrave 3, Hjejle 3, Strandhjejle 10, Vibe 90, Islandsk Ryle 79, Almindelig Ryle 52, Lille Kobbersneppe 64, Småspove 14, Storspove 1, Rødben 30, Hvidklire 24, Tinksmed 2, Mudderklirer 2, Hættemåge 80, Svartbag 3, Splitterne 103, Fjordterne 4, Havterne 14, Dværgterne 6, Mursejler 1, Grønspætte 1, Digesvale 1, Landsvale 12, Bysvale 4, Engpiber 14, Gul Vipstjert 2, Hvid Vipstjert 8, Rørsanger 2, Tornsanger 6, Gransanger 4, Løvsanger 3, Musvit 3, Husskade 1, Stær 20, Grønirisk 4, Tornirisk 18, Gulspurv 5, Rørspurv 2, Bomlærke 1.

Dværgterne ad. 
Fouragerende Krebsehavet.
Kommentarer: Høj vandstand ved lavvande gjorde, at vadefuglene gik på få mudderbanker, bl.a. ved Asåens udløb. Vandstanden tiltog med den friske sydlige vind, som pressede vand op igennem Kattegat. Det betød at Dværgternerne, som fouragerer på lavt, helst stillestående vand, blev nødsaget til at fouragere i Krebsehavet og ellers langt inde ved kystlinien. Krebsehavets lille bevoksede ø blev efterhånden som vandet steg, rasteplads for Viber, Almindelige Ryler og Islandske Ryler. Øvrige vadefugle trak syd ved højvandet(adulte fugle gør kun korte stop under trækket?). 
Pivringe foto af dagens Grønspætte, men det er lysnet kraftigt
pga. dårlige lysforhold - og så skjulte den sig godt!
Fotoet viser at det er en 1k fugl.
Noget tyder på at en art som Krumnæbbet Ryle har fart på sydover. Det rekordstore antal om morgenen ved Gerå 11. juli var kraftigt decimeret ved højvande senere på dagen - fuglene trak hurtigt videre. Det samme blev set i vadehavet d. 10.-11. juli(Dof-basen).
Sortænder trak nord under morgenens obs og intensiteten i trækket var uforandret da jeg stoppede tællingen ca. kl. 8.30. Splitterner lagde op til et godt træk fra solopgang med sydgående fugle i en lind strøm, men trækket ebbede hurtigt ud, som det ofte ses med ternerne ved Asaa.
Dagens overraskelse var en 1k Grønspætte, som kunne høres ovre ved de høje træer(Bævreasp?) bag skibshallerne. Jeg gik over for at se nærmere på den og fik da også korte glimt af den, men den gemte sig det meste af tiden bag grene og løv. Arten er ny for Asaa havn. 


Et smut ind til Åkjær på vejen ud til Asaa gav ingen Engsnarre i denne omgang. Til gengæld sad en fugl og sang lige op af Dammensvej et par kilometre derfra. Jeg steg ud af bilen og på ca. 2-3 meters afstand fløj en Engsnarre op og landede 20 meter længere henne i grøftekanten. En vagtel kunne høres ved samme lejlighed. 

mandag den 11. juli 2011

Observationer 11. juli

Asaa - Rødstrubet Lom 1, Sule 1, Skarv 28, Fiskehejre 6, Gravand 2, Pibeand 4, Krikand 6, Gråand 33, Ederfugl 60, Hvinand 11, Toppet Skallesluger 2, Strandskade 24, Klyde 10, Stor Præstekrave 1, Hjejle 1, Vibe 70, Islandsk Ryle 2, Krumnæbbet Ryle 6, Almindelig Ryle 22, Lille Kobbersneppe 7, Småspove 2, Storspove 8, Rødben 59, Hvidklire 36, Svaleklire 1, Tinksmed 2, Mudderklire 9, Hættemåge 130, Sølvmåge 40, Svartbag 3, Splitterne 11, Havterne 4, Dværgterne 1, Ringdue 5, Mursejler 19, Landsvale 2, Bysvale 9, Engpiber 15, Gul Vipstjert 3, Hvid Vipstjert 7, Gulbug 1, Tornsanger 14, Havesanger 1, Munk 1, Gransanger 1, Blåmejse 1, Musvit 1, Husskade 2, Gråkrage 7, Stær 60, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Tornirisk 7, Gulspurv 2, Rørspurv 1.

Kommentarer: Høj vandstand og tåge prægede dagen indtil ca. 6.30, hvor tågen lettede og vandstanden faldt efterhånden også. De fleste Klyder er nu trukket videre: 10 i dag og 151 for 5 dage siden. Til gengæld er der kommet lidt højarktiske arter, Islandsk og Krumnæbbet Ryle, samt lidt små Kobbersnepper. Ellers ikke så meget at bemærke.


Flot morgen med tåge - det trak mere sammen efter dette billede var taget.
Asaa 11.juli.

Gerå - Skarv 26, Knopsvane 5, Sangsvane 1, Gravand 8, Knarand 3, Krikand 80, Gråand 70, Spidsand 1, Ederfugl 60, Toppet Skallesluger 1, Fiskeørn 1, Tårnfalk 2, Vagtel 2, Strandskade 23, Klyde 26, Stor Præstekrave 1, Hjejle 2, Strandhjejle 2, Vibe 370, Islandsk Ryle 3, Krumnæbbet Ryle 43, Almindelig Ryle 457, Kærløber 1, Stor Kobbersneppe 1, Lille Kobbersneppe 2, Storspove 11, Rødben 180, Hvidklire 176, Tinksmed 1, Mudderklire 14, Splitterne 7, Havterne 5, Dværgterne 5, Gul Vipstjert 1, Hvid Vipstjert 3, Bynkefugl 5, Tornsanger 2, Sortmejse 1, Stær 1400, Rørspurv 3.

Kommentarer:  Lavvande og masser af fugle igen. Knarænder bliver ikke set så tit, og kunne da også let overses blandt varmeflimmer-svømmeands-eclipsedragtfugle langt oppe mod Asaa. Men de blev da pillet ud lige som en enkelt Spids. Gerå rekord af Krumnæbbet Ryle 43! Der kan nå at komme flere til, så hvor længe mon den holder? 
Revlerne syd for molen blev pludselig levende af terner og store måger, som skrigende fløj op i en samlet flok, tog højde og forsvandt ud over havet. Jeg tænkte straks Vandrefalk eller Fiskeørn, og rigtigt, en Fiskeørn dukkede op og begyndte at lave styrtdyk fra højden efter fisk  i vandet. Den fangede dog ingen, men det måtte også have været ret stressende, når et par Havterner konstant var over den med skrig og skinangreb. En enkelt Havterne ligger forøvrigt på rede.
Den Store Kobbersneppe, som har været ved Gerå de sidste dage, stod i å-udløbet. Andet fund af Stor Kobbersneppe i år ved Gerå. Engang så vi dem jævnligt i juli, men nu er den blevet mere sjælden... Endelig har Bynkefugleparret fra vejen som går ned til det gamle å-løb, fået 3 unger. Hele familien fouragerede langs vejen.

onsdag den 6. juli 2011

Observationer 6. juli

Asaa - Rødstrubet Lom 1, Skarv 30, Fiskehejre 12, Grågås 5, Mørkbuget Knortegås 7, Gravand 43, Pibeand 10, Krikand 9, Gråand 160, Troldand 1, Ederfugl 80, Hvinand 3, Strandskade 27, Klyde 151, Stor Præstekrave 1, Strandhjejle 1, Vibe 280, Almindelig Ryle 9, Lille Kobbersneppe 2, Småspove 14, Storspove 34, Rødben 23, Hvidklire 26, Svaleklire 2, Tinksmed 14, Mudderklire 10, Hættemåge 185, Svartbag 3, Splitterne 15, Havterne 7, Dværgterne 5, Ringdue 1, Mursejler 5, Landsvale 7, Bysvale 6, Engpiber 7, Hvid Vipstjert 6, Rørsanger 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 6, Munk 2, Gransanger 1, Stær 50, Skovspurv 4, Bogfinke 1, Grønirisk 2, Tornirisk 5, Gulspurv 2, Rørspurv 4, Bomlærke 3.

Kommentarer: Det begynder at ligne efterår! Mange Fiskehejre(rekord for Asaa) på vaden nord for havnen ved daggry. Hele 6+1 Mørkbuget Knortegæs blev set. Den ene genganger fra tidligere - de andre trak nord i en flok. Gravand med 11 pull pilede rundt ude på vade syd for havnen. MANGE! Klyder mellem Asaa og Gerå. Blev optalt fra Asaa og held for det, for de var svære at skille af i varmedisen, da jeg senere kom til Gerå. Tinksmede trak syd i og det samme gjorde to Svaleklirer. 8 Mudderklirer i flok lavede nødvending i luften, efter de nær var røget ind i mig! Skovspurvene var ungfugle som fouragerede i græsset på vej ind til byen. Bestanden som ellers "altid" har holdt til ved sejlernes hus på havnen, forsvandt under sidste hårde vinter, så Skovspurvene i dag kom fra byen. 


Gerå - Skarv 30, Fiskehejre 1, Sangsvane 1, Grågås 4, Mørkbuget Knortegås 1, Krikand 120, Spidsand 2, Ederfugl 70, Tårnfalk 1, Klyde samme som Asaa, Stor Præstekrave 1, Vibe 340, Almindelig Ryle 206, Brushane 12, Lille Kobbersneppe 1, Storspove 38, Rødben 80, Hvidklire 139, Tinksmed 24, Mudderklire 1, Havterne 4, Gul Vipstjert 1, Hvid Vipstjert 5, Bynkefugl 1, Stær 1900, Rørspurv 2.


Kommentarer: Masser af fugle ved Gerå. Måger ikke optalt lige som jeg også hoppede over Gråænderne. Især Hvidklirer imponerer i antal, og sammen med Tinksmede og Rødben er der godt med klirer overalt på den nordlige vade. Sjovt at se hvordan de nærmest kan have hver deres fødesøgningsområde: Tinksmedene helt inde ved å-udløbet, Rødbenene mere jævnt fordelt over det hele og Hvidklirerne gerne ude hvor der er lidt dybt. Tinksmedene er blevet tildelt en gul farve - første ved Gerå i år(sent). To par Havterner prøver igen at ruge på revlen syd for molen. De giver nok snart op - der er en livlig trafik af hundeluftere derude. 

Sleepless in Aarhus

Lummert og håbløst svært at falde i søvn, også selv om jeg lige var kommet hjem fra Berlin og var træt ovenpå køreturen. Planen for den følgende dag var ellers, at jeg ville tage op og se om der var begyndt at komme vadere nordfra ved østkysten. Kl. 3 var uret derfor sat til at ringe, så kunne jeg lige nå et par timers obs inden højvandet skulle sætte ind.
Lidt efter midnat så jeg på uret - var stadig ikke faldet i søvn og en lidt underligt lydende Natugle fra Vennelystparken underholdt mig, så det ikke blev lettere. Kl. 1.30 hørte jeg en Vagtel synge udenfor! Jeg bor midt inde i Århus og Vagtel er absolut ikke en art jeg forbinder med centrum af en storby. Men jo, faktisk har jeg for nogle år siden hørt Vagtel herinde. Også om natten og højest sandsynligt en overflyvende fugl som denne nat. For Vagtlen hørtes tre gange med den karakteristiske hvit-hvit hvit, og for hver gang lød det svagere og svagere. Nå, jeg kunne lige så godt stå op og måske kunne jeg nå lidt natlyt i det Nordjyske.
Jeg havde næsten motorvejen for mig selv og drejede af ved Dannerhøjafkørslen, for at tage en lytter ud af Dorfgade og Dorf Mølle. Masser af Sangdrosler og Solsorte sang, men ingen Plettet Rørvagtel i Dorf Mølle, som jeg havde forventet(eller rettere håbet:). Kun et par flagermus og en syngende Rørspurv, og så ellers intet som havde med et vådområde at gøre.
Turen forsatte til Dorf Kirkeby og videre til Dorf. Lyttede efter Vagtler - ingen, og det kunne være sjovt hvis en Kirkeugle gav lyd fra sig. Der ynglede flere par på gårdene langs denne vej i starten af halvfemserne, men de er nok forsvundet helt. To Bynkefugle og tre Kærsangere sang mellem de to dorfer. Videre forbi Dorf Enge, uden det store at skrive hjem om og ind til Ørsø. I Ørsø tog jeg vejen mod Åkjær og det var en god ide. Knap var jeg kommet forbi byskiltet, før den første Vagtel sad og sang tæt på vejen. De tre kilometre til Åkjær gav 7 Vagtler og området op mod Voerså indeholder sikkert mange flere, Men det havde jeg ikke tid til. Kørte langsomt forbi Åkjær Gamle Skole og endte nede i eng-lavningen lige efter, da en meget - larmende er nok det rette ord - Engsnarre, sad tæt på vejen og crexede løs. Fuglen optog jeg med min mp3-afspiller, som ikke har en god mikrofon, men det var heller ikke nødvendig til denne fugl!

Efter lidt lyt på stedet, tog jeg videre til dagens tælling ved kysten...

søndag den 3. juli 2011

Weekend-tip!.................... opdateret 5. juli

Sommeren er over os og har man mulighed for at tage nogle få dage væk, kommer her et overkommeligt rejsemål hvis man vel og mærke har bil: Berlin! 
Drosselrørsanger, Linum.
Ud over alle de sædvanlige attraktioner, som Berlin byder på, er storbyen og landskabet omkring den et besøg værd set med fuglebriller. Vandrefalke yngler med ca. 4 par i byen og det ene af parrene yngler på Rotes Rathaus nær Alexanderplatz. Jeg har stået oppe i Fernsehturm og set vandrefalken udenfor panoramavinduerne - i øjenhøjde i stor højde! Lille Skrigeørn yngler også i Stor-Berlin, lige som Sort Stork findes i nærheden. Dværghejre ses af og til inde i byen og oddere og bævere boltrer sig i byens mange kanaler og søer. Vildsvin er en plage i mange områder, hvor de hærger kolonihaver og de ses ret tit som trafikdrab på motorvejen. Der findes nok ingen by i Tyskland med større biotopsdiversitet end netop Berlin og derfor de mange arter.

Har man fået nok af museer og andre seværdigheder, kan det anbefales at tage ud af byen og besøge nogle af de glimrende lokaliteter, som findes i nærheden. Jeg vil nævne een som er besøg værd - har været der til aften, selv om vi også er ramt af "københavner-uvejret" i Berlin og derfor har haft noget nær konstant regn det sidste døgns tid. Men trods dårligt vejr, skuffede denne lokalitet ikke:

LINUM (52.765878,12.876363)

En af mange ynglende Pungmejser, Linum
Landsbyen Linum ligger ca. 62 km nordvest for Alexanderplatz i Berlin. En times kørsel derud af autobahn og man kommer til et landskab, hvor store slag under 30-årskrigen blev udkæmpet - i dag er markerne fouragerings- og dansepladser for tusindvis af Traner. Hele 800 par yngler i området og de udgør ca. en trediedel af Tysklands samlede bestand. Som rasteplads under trækket er Linum noget helt specielt. De senere år er op mod 82.000 traner set raste i efterårsmånederne! Kommer man på autobahn mellem Hamburg og Berlin kan man ikke undgå at se mange af tranerne fra bilen, men kør ud i området og der åbenbarer sig nogle rastetal af Traner, som vel næppe ses i samme størrelsesorden andre steder. Ud over Tranerne, er Grågæs, Blisgæs og Sædgæs i tusindtal at finde overalt omkring Berlin. Igen er Linum området garant for gæs - i det sene efterår og om vinteren. 
Tager man ind i den lille østtyske landsby Linum, bliver man i foråret og om sommeren mødt af et skilt, som fortæller, at man er kommet til Tysklands Storkeby nummer Eins! 12 par skulle yngle i byen og mon ikke kirkeklokken holder pause nogle måneder om året, for der yngler storke på taget...

Høgesanger. Denne dog fra det nordvestlige Polen.
Inde i byen går en lille gade ned mod de talrige fiskedamme, som ligger lige nord for byen. De er klart et besøg værd. En række damme, søer og kanaler med rørskove(se kortet) er omkranset af en vej, ved hvilken der er lavet skjul og 3 tårne, så man kan overskue specielt dammene. Jeg har besøgt Linums damme 4 gange på forskellige årstider og der er altid noget at komme efter. Af mere interessante arter som yngler: Dværghejre, Rørdrum, Rødhovedet And, Drosselrørsanger(mange!), Flodsanger, Savisanger, Pungmejser(mange!), Skægmejser, Høgesanger, Pirol, Lærkefalk, Fiskeørn og Havørn (ses, men om de yngler i nærheden, ved jeg ikke), Sort Glente, Stor Tornskade, Trane, Hvid Stork, Hortulan. Bæver og Odder kan ses i kanalerne. Sølvhejre ses året rundt - i dag 2 sammen i en dam. Der kan ses mange andearter på næsten alle tidspunkter, mens vadefuglene kniber det mere med. I juni i år blev der set Brun Løvsanger.

Linum kan varmt anbefales!

Fotos fra d. 5. juli 2011:
Fugletårn med udsigt over en af dammene.
På platformen yngler Hættemåger og Fjordterner.
Sølvhejre

Sydlig Nattergal er noget mindre
sky end den danske fætter!Fyrremejse.
Rødhovedet And med to juv.

Ynglende Rød Glente på jagt tæt på reden
(hvilket ikke er den generende gadelampe ;-).
Hvid Stork på et hus i Linum. De huse som har ynglende storke, har et skilt ved vejen som fortæller hvilken
ynglesucces deres par har haft de sidste 10 år.


Tårnfalkeunger i byens kirketårn
Hvid Stork på rede på kirken.Vis stort kort