onsdag den 30. marts 2011

Roadtrip Marokko

En hurtig opstået pålæggelse af ferieafholdelse fra min leder - nej jeg tror ikke hun eller arbejdspladsen er blevet træt af mig, men har noget restferie som hun gerne ser at jeg holder - har givet mig mulighed for at tage en tur til Marokko igen. Jeg var dernede for et år siden og nåede ikke alt, hvad der ellers var planlagt dengang - bl.a. ørkenen på den østlige side af Atlasbjergene. Så fra på mandag bliver østkysten skiftet ud med et goldt landskab, men med mange interessante arter.

Her er lidt billeder fra sidste års tur.

Husværling, Tafraout

Brillesanger

Sørgestenpikker


Thekla- Toplærke. Uff de er ikke så lette! Mon ikke denne er en Toplærke? (Forlænget top, lige undernæb og noget udflydende striber på brystet)

tirsdag den 29. marts 2011

Vandfugleoptællinger

I en anden anledning faldt jeg tilfældigt over en interessant rapport på Danmarks Miljøundersøgelsers hjemmeside. DMU laver hver 4. år en optælling af rastende vandfugle i Danmark og farvandende omkring os. Optællingerne finder sted midt på vinteren og giver et godt indblik bestandsstørrelser af de enkelte arter og i hvilke områder de forekommer. For bl.a. dykænder og alkefugle er det interessant at se hvilke havdybder de enkelte arter foretrækker at fouragere på. Det forklarer feks også hvorfor der observeres så få alkefugle ved Asaa - de kræver havdybder på over 18 meter og det skal man et godt stykke ud i Kattegat for at finde. DMU har udgivet resultaterne af deres vandfugeoptællinger og rapporten for vinteren 2007/08 kan hentes her http://www2.dmu.dk/Pub/ar261.pdf

søndag den 27. marts 2011

Observationer 27. marts

Vandrefalk ad.
Asaa - Rødstrubet Lom 4, Gråstrubet Lappedykker 1, Sule 81, Skarv 20, Fiskehejre 1, Pibesvane 14, Sangsvane 270, Grågås 41, Canadagås 5, Mørkbuget Knortegås 1, Lysbuget Knortegås 19, Gravand 71, Pibeand 52, Krikand 4, Gråand 60, Spidsand 2, Troldand 1, Ederfugl 100, Sortand 1, Fløjlsand 1, Hvinand 20, Toppet Skallesluger 34, Rød Glente 1, Spurvehøg 1, Musvåge 5, Fjeldvåge 1, Vandrefalk 1, Strandskade 26, Stor Præstekrave 7, Vibe 40, Storspove 3, Hættemåge 250, Stormmåge 20, Sølvmåge 1000, Svartbag 14, Splitterne 3, Ringdue 545, Sanglærke 16, Engpiber 6, Skærpiber 3, Hvid Vipstjert 6, Rødhals 1, Solsort 5, Halemejse 1, Blåmejse 2, Musvit 2, Husskade 2, Allike 186, Råge 3, Gråkrage 320, Ravn 2, Stær 160, Bogfinke 5, Grønirisk 6, Grønsisken 4, Snespurv 1, Gulspurv 8, Rørspurv 1, Bomlærke 1.

Kommentarer: Første Gråstrubet Lappedykker og Splitterner i foråret. Mange Suler - næstflest ved Asaa igennem tiderne iflg Dof-basen, men den ved jeg ikke kommer til at holde. Der har været min. 1 bedre dag som ikke er tastet ind endnu. Mange Sangsvaner og lidt af de oversete Pibesvaner trak nord og nordøst. Enkelte småflokke fløj stik øst! Ingen pjank med dem.
Rød Glente igen igen og en Fjeldvåge fløj syd over skoven. Sølvmågerne trak i lange bånd mod vest efter at have overnattet ved havet. Da jeg førhen boede i Dronninglund, kunne jeg hver morgen og aften se hundredevis af sølvmåger flyve til og fra overnatnings- og dagrastepladserne. 
En nordlig Halemejse opdagede jeg på stemmen bag bådehallerne - første gang den er set her. Endelig et par Ravne i luften over strandengen  - lokale ynglefugle? I alt en halvkedelig dag uden de store trækbevægelser, men pænt mange arter. Og så fik jeg besøg af og hilst på RSN og MON. Med den mere end ringe ornitologiske befolkningstæthed i Østvendsyssel, er det et sjældent, men meget velkomment øjeblik, at møde de lokale :D


På søndagsturen tager man lige og lufter sin hund på vaden. Den får glimrende motion af at rende efter alt hvad der bevæger sig. Og fuglene kan jo bare flyve deres vej! Nå jagten blev forbudt eller begrænset, så indtog ravsamlerne vaden og nu folk med deres hunde. Oveni patruljerer en vandrefalk jævnligt hen over området, så ikke noget at sige til, at ænder, måger og vadefugle jævnligt må finde andre steder at fouragere.

Gerå - Skarv 1, Gravand 30, Krikand 32, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Engpiber 2.


Kommentar: Et ultrakort besøg og kun delvist optalt. Når jeg tager fra Asaa har varmeflimmer besværliggjort obs ved Gerå, og derudover har det været lidt tamt ved Gerå på det seneste :Dmandag den 21. marts 2011

Observationer 21. marts

Indtrækkende Misteldrossel. Asaa.
Asaa - Rødstrubet Lom 1, Toppet Lappedykker 1, Sule 10, Skarv 53, Fiskehejre 3, Pibesvane 27 n, Sangsvane 387 n, Sædgås 7, Grågås 36, Canadagås 14, Bramgås 1, Mørkbuget Knortegås 2, Lysbuget Knortegås 19, Gravand 50, Pibeand 23, Krikand 39, Gråand 65, Skeand 2, Ederfugl 40, Sortand 1, Hvinand 56, Toppet Skallesluger 6, Stor Skallesluger 3, Musvåge 3, Vandrefalk 1, Fasan 2, Strandskade 30,   Stor Præstekrave 9, Hjejle 3, Vibe 82, Almindelig Ryle 7, Storspove 7, Hættemåge 449, Stormmåge 20, Sølvmåge 400, Svartbag 8, Huldue 6, Ringdue 250, Hedelærke 1, Sanglærke 90, Engpiber 23, Skærpiber 5, Bjergvipstjert 1, Hvid Vipstjert 13, Solsort 3 TI, Misteldrossel 1-2, Blåmejse 2, Musvit 4, Husskade 1, Allike 2195 n, Råge 8, Gråkrage 213, Stær 171, Bogfinke 3, Grønirisk 7, Grønsisken 2, Tornirisk 3, Stor Gråsisken 10, Lapværling 2, Gulspurv 8, Rørspurv 4, Bomlærke 1.

Kommentarer: Hele 61 arter og en fin morgen!
Pibesvaner er helt sikkert overset ved Asaa. Kun anden observation igennem tiderne. Pænt træk af Sangsvaner. Mange flokke og især træk først på morgenen. Bramgåsen trak nord sammen med 2 Grågæs. Min første Bramgås ved østkysten. Skeandeparret stadig i Krebsehavet. 
2 Fasaner gik rundt på den ene ydermole. En ældre mand gjorde mig opmærksom på dem. De er forøvrigt ualmindelige ved havnen. Hulduer på træk igen. Også en overset art! Hedelærken slog sig ned på græsset kun 15 m fra hvor jeg stod. Ny art for Asaa! 
Bjergvipstjerten trak over hovedet på mig. Blev i 80-erne ofte set i marts - data endnu ikke indtastet i Dof-basen. Misteldroslen kom tæt forbi. Trak ind fra havet (se fotos). Det samme gjorde 3 Solsorte - ret overraskende! Godt træk af Alliker, men i oftest små flokke.
Igen et par Lapværlinger, som fløj syd. De raster nok i området.

Gerå - Grågås 11, Gravand 50, Gråand 100, Engpiber 1, Allike 70 n, Bomlærke 1.


Havnen. Asaa.

tirsdag den 15. marts 2011

Observationer 15. marts

Sule i morgenlys.
Billedet rystet/uskarpt da mine øjne løb i vand
og jeg kulderystede, samtidig med at kameraet
sympatiserede ved ikke at kunne finde noget at
 stille skarpt på i modlyset! 
Asaa - Rødstrubet Lom 4, Sortstrubet Lom 1, Sule 55 n, Skarv 14, Sangsvane 20, Grågås 83, Canadagås 36, Lysbuget Knortegås 60, Gravand 90, Pibeand 11, Krikand 10, Gråand 75, Skeand 2, Troldand 1, Ederfugl 350, Sortand 80, Hvinand 45, Lille Skallesluger 1, Stor Skallesluger 2, Rød Glente 1 fu, Spurvehøg 1 n, Musvåge 2, Trane 2 n, Strandskade 20, Stor Præstekrave 6, Hjejle 9, Vibe 220, Almindelig Ryle 4, Hættemåge 130, Stormmåge 30, Sølvmåge 90, Svartbag 14, Huldue 6 s, Ringdue 20, Sanglærke 70, Engpiber 7, Skærpiber 4, Hvid Vipstjert 1, Jernspurv 1, Misteldrossel 2 tf, Blåmejse 4 n, Husskade 4, Allike 866 n, Råge 1 n, Gråkrage 75 n, Ravn 3 s, Stær 36, Bogfinke 9, Grønirisk 26, Grønsisken 2, Tornirisk 1, Bjergirisk 2, Dompap 4 n, Lapværling 2 n, Gulspurv 15, Rørspurv 4, Bomlærke 2.

Den sortstrubede lom var en stor overraskelse(aldrig set udenfor sep./okt.). Kom inde fra Asaa og fløj med en afstand på ca 50 m forbi mig mod n.ø. I sommerdragt. Gad vide hvor den kom fra. Søerne er stadig isdækkede. Sulerne trak i flokke af typisk 3 gamle fugle koncentreret i en times tid fra kl. 6.45. Skeandrikken i Krebsehavet fra i søndags havde fået kvindeligt selskab og en Lille Skallesluger var igen på plads i nordenden af Krebsehavet for 4. gang siden 23. november. Rød Glente som ynglefugl ved Asaa synes nu en mulighed. En fouragerende fugl blev igen set over byen. Jeg skal have gennemgået skoven nord for byen den næste måneds tid.


Denne stenbider med rogn lå på vaden ved lavvande. Mågerne rørte den ikke, så den må åbenbart være uspiselig.


Igen Traner - denne gang 2 trækkende nord. Første Hvide Vipstjert slog sig ned på havnen ved 10-tiden og 2 Misteldrosler var på vej nordover, da de vendte om kort før de kom til den nordlige vade. Tredje gang der ses Ravn ved Asaa, men siden de ynglede den ene af gangene, burde man have set mere til dem. Første Tornirisk, Rørspurve og en Jernspurv trak på denne dag, som kunne være blevet til mere med en bedre vindretning!

søndag den 13. marts 2011

Observationer 13. marts

Asaa - Rødstrubet Lom 4, Toppet Lappedykker 1, Sule 50, Skarv 27, Knopsvane 2, Sangsvane 51, Sædgås 4, Grågås 19, Mørkbuget Knortegås 10, Lysbuget Knortegås 67, Gravand 105, Pibeand 4, Gråand 160, Spidsand 12, Skeand 1, Ederfugl 400, Sortand 16, Hvinand 25, Toppet Skallesluger 7, Stor Skallesluger 5, Rød Glente 2 n, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Vandrefalk 1, Strandskade 63, Klyde 1, Stor Præstekrave 3, Vibe 52, Almindelig Ryle 18, Storspove 3, Rødben 4, Hættemåge 132, Stormmåge 20, Sølvmåge 80, Svartbag 8, Ringdue 2, Tyrkerdue 1, Sanglærke 1020 n, Engpiber 21, Skærpiber 7 n, Blåmejse 1, Musvit 2, Husskade 4, Allike 95, Råge 6, Gråkrage 205, Stær 62, Bogfinke 4, Grønirisk 11, Grønsisken 1, Gråsisken sp. 17, Dompap 2, Lapværling 2, Snespurv 2, Gulspurv 13, Bomlærke 1.

Igen mange arter: 55. Toppet Lappedykker ses underligt nok ret sjældent ved Asaa. Sidste gang var i 2007. Mange suler for Asaa og årstiden. Fouragerede frem og tilbage over havet og ret tæt på kysten. Skeanden er ny art! Ja, tror den er god nok. Kan ikke huske nogensinde at have set skeænder her, så det var på tide den dukkede op. En formodentlig 2k han lå sammen med gråænder i Krebsehavet.


Igen i dag 2 Røde Glenter på træk. De kom denne gang over havnen og de blev fotodokumenteret, men med disen blev billederne af endnu ringere kvalitet end de seneste glente-fotos. Så de kommer ikke på siden i denne omgang.


Første fund i år af Klyde, Stor Præstekrave og Engpiber. De var ventet. Godt gang i Sanglærketrækket, men spredt over en bred front. De fleste trak denne gang over engene. Lapværling på den nordlige del af havnen kunne være gengangere fra den 8. marts.Gerå - Toppet Lappedykker 1, Canadagås 1, Lysbuget Knortegås 30, Gravand 160, Pibeand 4, Krikand 20, Gråand 320, Spidsand 32, Hvinand 16, Stor Skallesluger 4, Strandskade 11, Stor Præstekrave 2, Storspove 13, Mosehornugle 1 n, Sanglærke 30, Engpiber 4, Misteldrossel 2, Allike 80, Råge 1, Gråkrage 92, Gulspurv 8.

Lappedykkeren kunne godt være den samme som blev set i Asaa. Den fouragerede sydover. Mosehornuglen skruede sig højt op og trak nordpå med en Gråkrage i hælene.

tirsdag den 8. marts 2011

Observationer 8. marts

Rød Glente inde over Asaa
Asaa - Rødstrubet lom 1, Sule 5, Skarv 4, Knopsvane 5, Sangsvane 46 n, Sædgås 2, Grågås 63, Canadagås 201, Lysbuget Knortegås 29, Gravand 77, Pibeand 51, Krikand 30, Spidsand 1, Troldand 3, Ederfugl 2420, Sortand 40, Fløjlsand 1, Hvinand 55, Toppet Skallesluger 13, Stor Skallesluger 9, Rød Glente 2 n, Spurvehøg 2, Musvåge 8 n, Vandrefalk 1 juv, Trane 1 s, Strandskade 25, Vibe 69, Sandløber 6, Lille Kobbersneppe 1, Rødben 2, Dværgmåge 1 ad s, Hættemåge 57, Stormmåge 30, Sølvmåge 150, Svartbag 16, Ringdue 84 s, Sanglærke 980 s, Bjerglærke 3 s, Skærpiber 2, Solsort 1, Blåmejse 2, Musvit 2, Husskade 1, Allike 2015 n, Råge 8 n, Gråkrage 360 n, Stær 37, Skovspurv 2, Bogfinke 5, Grønirisk 4, Grønsisken 1, Lapværling 1 s, Snespurv 3, Gulspurv 8, Bomlærke 1.


En rigtig fin trækdag med Trane og Bjerglærke som nye arter for Asaa, Dog var der i starten af 90-erne en overvintrene trane ved Sørå, og den blev nok også set ved Asaa. Bjerglærke har jeg set før i Asaa, men de fremgår endnu ikke af dof-basen. Glenterne kredsede længe over byen og trak så langsomt nordpå kl. 9.30. Dværgmågen kom tæt langs kysten og blev set noget nær optimalt. Måske dagens mest uventede fugl? Stort returtræk af sanglærker - konstant fugle i luften flyvende syd. Lapværlingen kom lige hen over hovedet og allikerne trak i langt mindre flokke og meget tidligere end i fredags. 55 arter først i marts er absolut godkendt!


Trane over strandengene(ja dem på østkysten selv om afstanden måske får tranen til at  ligne noget som flyver ved  Blokhus )mandag den 7. marts 2011

FORÅRSTRÆK - marts

Vinteren har endelig sluppet sit nådesløse greb og mildere vejr har indfundet sig. Sådan ser det ud her i begyndelsen af marts. Med de første dage med plusgrader og lunere vinde er der kommet lidt gang i fuglenes forårstræk.
Min første obs.dag her i marts gav fornemmelsen af bevægelse i fuglene som skal nordover og som det kan forventes på denne årstid, er det en art som Alliken som først ses på træklokaliteterne. Det sydøstlige Vendsyssel er vel et af de bedste områder i landet til at se et større træk af denne almindelige kragefugl. Ruten over Læsø til Sverige tager sit udgangspunkt i kysten mellem Nordmanshage og Stensnæs, hvor af Asaa og Gerå er punkter på denne strækning. De første 3700 er trukket ved Asaa den
4. marts og de næste uger skal nogle give nogle tusinde mere.

Ellers er det glædeligt at se, at havørne er begyndt at bevæge sig nordover til især Norge langs østksten. En optankning undervejs på denne rute af bl.a. fugleådsler må være grunden til at de nu ses derude. Både Nordmanshage og Asaa har haft havørne her i starten af måneden.

Sanglærkerne er også hurtigt afsted når vinteren slipper taget. Det finurlige ved deres træk på denne tid er, at der ses en hel del trække nord ved Asaa, mens man ved både Nordmanshage og Stensnæs overvejende ser sydtrækkende sanglærker! Ved Asaa kan man se enkelte sydtrækkende over havet, men hovedparten trækker sandsynligvis syd så langt ude, at de ikke kan ses fra havnen. Hvis sanglærkerne ses trække syd kommer de da ikke nordpå til det øvrige Skandinavien? Det gør de nok, men skal nok bruge flere forsøg inden det kommer så langt. Og så går trækket over en bred front.


Forventninger til marts: Der kommer gang i trækket af sangsvaner og det kunne tyde på at der bliver et ok træk af bl.a. canada- og grågæs bedømt ud fra rastetal i det østlige nord. og midtjylland. Vadefugle ankommer og kan ses på vaderne. Lidt rovfugle skal det nok blive til - musvåger, en enkelt eller to blå kærhøge og måske nogle trækkende vandrefalke. Sidst i marts skal der nok blive set fiskeørn og en mosehornugle dukker nok op ved Gerå. Ikke de store forventninger til småfuglene.

fredag den 4. marts 2011

Observationer 4. marts

Alliker på træk. Asaa.
Asaa - Rødstrubet lom 1 s, Sule 1 s, Skarv 1 n, Knopsvane 4, Sangsvane 40, Sædgås 22, Grågås 2 s + 1 n, Lysbuget Knortegås 5, Gravand 15, Pibeand 8, Gråand 300, Ederfugl 30, Sortand 30, Fløjlsand 1, Hvinand 60, Toppet Skallesluger 1, Stor Skallesluger 2, Havørn 2 2k n, Musvåge 3n + 1r, Strandskade 2, Isl. Rødben 1, Hættemåge 70, Stormmåge 20, Sølvmåge 80, Svartbag 14, Huldue 2 n, Sanglærke 320 n + 20 r, Musvit 2, Allike 3700 n + 60 r, Råge 130 n, Gråkrage 40 n + 70 r, Stær 18, Gulspurv 4.

Sædgæssene er de første ved Asaa siden 2006. Havørnene trak 11.30 og 12.28. Den sidste blev sandsynligvis også set ved Albæk 13.18. Pænt træk af alliker.  

Gerå - Sædgås 1, Grågås 63, Canadagås 176, Vandrefalk 1 ad, Sanglærke 10 n + 20 r, Gulspurv 12.

Gæssene stod alle på mark ved Gerå Engvej. Sædgåsen bestemt til Tajgasædgås(skovsædgås). Vandrefalken var ikke den sædvanlige lille han, men en større adult fugl.


Formodentlig  havørn nummer 2. Albæk.


Første havørn. Bemærk hak i højre armsvingfjer.Canadagæs Gerå Engvej.

Ederfugl. Asaa.

Flere Alliker!