onsdag den 28. december 2011

Observationer 28. december

Asaa - Skarv 2, Knopsvane 9, Lysbuget Knortegås 226, Gravand 20, Pibeand 3, Ederfugl 4, Sortand 1500, Hvinand 17, Stor Skallesluger 2, Strandskade 26, Stær 70.

Kommentarer: Et kort smut til Asaa i et vejr "not for man nor beast". Ville tjekke om der evt. skulle ligge Søkonger inde i havnen - hård vind fra sydøst og masser af Søkonger i de indre danske farvande, så måtte der da være gevinst. Men nix. En Ederfugl og en Stor Skallesluger var alt. Udenfor lidt flere fugle - sortænder stadig med en lang bræmme liggende nogle hundrede meter fra kysten. Har endnu ikke set Fløjlsænder iblandt. Knortegæssene "græssede" på ålegræsset nord for havnen.

Gerå - Skarv 1, Knopsvane 2, Grågås 1, Canadagås 91, Gråand 600, Fjeldvåge 1, Tårnfalk 1, Grønspætte 1, Sjagger 8, Stær 150.

Kommentarer: Blev ikke brugt mange minutter på at tælle op! HaC havde 400 Canadagæs tidligere på dagen - stod kun 11 på revlen da jeg ankom. Senere kom et par småflokke tiltrækkende fra vestlig retning. Grønspætten sad i et træ ved en gård lige udenfor Gerå. 

søndag den 18. december 2011

Observationer 18. december 2011


Asaa - Skarv 2, Knopsvane 7, Lysbuget Knortegås 193, Pibeand 1, Gråand 68, Ederfugl 80, Sortand 4000, Hvinand 64, Toppet Skallesluger 1, Fasan 1, Strandskade 25, Rødben 8, Alk 1, Bjergpiber 4, Musvit 2, Husskade 1, Grønsisken 4, Spættet Sæl 1.

Kommentarer: Mange sortænder ligger der igen ude i Aså Rende. Om der var 4000 eller det dobbelte, er svært at vide, men mange var der. Fire Bjergpibere ved Krebsehavet er - vist nok - første gang de er set her. Men ikke overraskende.
En spættet sæl jagede inde i havnen og var let at komme tæt på. Virkede meget nysgerrig.


Spættet sæl i Asaa Havn. Foto taget med 75 mm, hvilket var største objektiv jeg havde med.
Gerå - Kortnæbbet gås 24, Grågås 300, Canadagås 600, Bramgås 80, Gravand 60, Gråand 30, Hvinand 50, Stor Skallesluger 2, Fjeldvåge 1, Strandskade 58, Sandløber 1, Storspove 66, Stær 2, Dompap 2.

Kommentarer: Mange gæs som hovedsaligt stod på revlerne under højvandet. 2 kajakroere fik jaget en stor del af dem op, men de vendte tilbage efter roerne havde passeret. 
Bramgæssene stod på en strandeng sammen med en flok Grågæs. 5 gåsearter på en dag ved Asaa-Gerå er da meget pænt!