mandag den 31. oktober 2011

Ferietid!

Endelig sommerferie! Længe ventet, men nu er der kun få dage til at jeg kan holde ferie.
Efteråret ved østkysten er ikke blevet det, jeg håbede på. Af forskellige årsager blev efterårsmånederne dækket i ringe grad, så det må ændres til næste år! November kommer jeg ikke nordpå pga ferie, så på observationsfronten fra Asaa og Gerå sker der først noget på denne blog i december. Men helt støvet når den ikke at blive. Jeg regner undervejs med at bidrage med lidt billeder og historier fra ferien i november. Turen går til Indien og Nepal, og øverst til højre - under Sider - har jeg påbegyndt en side om Indien(og Nepal).

torsdag den 27. oktober 2011

Observationer 14. oktober

Asaa - Rødstrubet Lom 5, Sortstrubet Lom 1, Sule 42, Skarv 10, Fiskehejre 2, Knopsvane 13, Sangsvane 32, Sædgås 21, Grågås 2, Bramgås 130, Lysbuget Knortegås 79, Gravand 155, Gråand 280, Ederfugl 150, Sortand 9000, Hvinand 27, Toppet Skallesluger 22, Spurvehøg 2, Dværgfalk 1, Vandrefalk 1, Strandskade 42, Stor Præstekrave 1, Hjejle 600, Strandhjejle 20, Vibe 92, Almindelig Ryle 1000, Storspove 2, Hvidklire 2, Lomvie 7, Ringdue 80, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 70, Engpiber 30, Skærpiber 3, Hvid Vipstjert 5, Fuglekonge 2, Blåmejse 2, Musvit 4, Husskade 3, Gråkrage 130, Stær 46, Skovspurv 5, Bogfinke 5, Grønirisk 220, Stillits 4, Grønsisken 20, Bjergirisk 5, Gulspurv 19, Rørspurv 1.

Fire Lomvier i havnen er et særsyn på disse kanter!
Kommentarer: En dag præget af havjagt fra 4 både på de mange sortænder, som ligger ude i den sydlige ende af Læsø Rende. Vurderet antal Sortænder denne gang er 9000. Jeg kunne se, at den ene båd med jægere havde en større dynge sortænder liggende med mindst 30 styks. Med 2 måneder til jul ender de nok med at få flæskesteg juleaften...
Dværgfalken trak ind og undervejs brugte den adskillige forsøg på at slå en ligeledes indtrækkende Hvid Vipstjert. Det lykkedes til sidst. 
Bramgæssene kom inde fra landet nord for havnen og fløj øst eller nordøst. Jeg blev optaget af noget andet og så ikke hvor de forsvandt hen. Måske til rast oppe ved Voerså?

onsdag den 26. oktober 2011

Hvem sagde Sølvhejrer?

Tranerne gjorde det. Ja altså de eksploderede pludselig i antal og findes nu som almindeligt ynglende i enhver større vandpyt. Nå måske ikke helt sådan, men de er dog blevet talrige og bedst illustreret ved, at jeg de sidste dage har opholdt mig udenfor Berlin med udsigt til 40.000 rastende traner. Eller deromkring. Endda færre end de senere år, hvor op mod 90.000 har fundet stoppested på trækket sydover i Havelluch vest for Berlin. I år virker trækket til at have fundet sted både tidligere og mere østligt end normalt. Hovedbestanden overvintrer således i Frankrig og Spanien(og nord afrika), hvor der endnu ikke er de store tal fra endnu - til gengæld er pt over 100.000 traner forsamlet i Hortobagy i Ungarn og det er en pæn slat over det normale!

Nå men tilbage til start. Tranerne gjorde det jo og nu gør Sølvhejrerne det også. De ses i antal i det sydlige Danmark, som aldrig før. 12-13 hvid hejrer i flokke ville være uhørt hvis man sammenlignede med bare få år siden, men det er nu en realitet. Flere er på vej! Ved et besøg i Linum de to foregående dage - Linum skrev jeg tidligere om her - kunne jeg ved en dam tælle hele 17 Sølvhejrer. Imponerende tænkte jeg og den vil ingen tro på, var så næste tanke. Desværre blev hejrerne talt under opflyvingen fra en dam, som jeg ikke kunne se pga et dige. Hvor mange der egentlig stod i dammen, kunne jeg kun gætte på - og mit gæt var altså 17. Næste dag, og det var så i går, tog jeg igen forbi Linum, og ud over en hulens masse ænder, traner, gæs og hele 7 havørne, stod der nu en pæn sjat Sølvhejrer i den dam, som KUNNE overskues. 23 lagde jeg ud med, og det fik jeg heldigvis et foto af. Men som tiden gik og Havørnene fik jaget gæs, ænder, hejrer og en enkelt Rørdrum på vingerne, blev modsatte ende af dammen efterhånden hvidt af lange halse. 76 Sølvhejrer! Det endte jeg med at kunne tælle på een gang!!

Fotoet ovenover viser 49 af dem, resten står til begge sider. Sølvhejrerne er på vej!

Lidt Tranefotos og en enkelt Sædgås fra Linum:


mandag den 10. oktober 2011

Observationer 9. oktober

Asaa - Rødstrubet Lom 25, Sule 169, Skarv 34, Fiskehejre 1, Knopsvane 2, Sangsvane 10, Sædgås 19, Lysbuget Knortegås 149, Gravand 24, Gråand 110, Ederfugl 200, Sortand 5000, Hvinand 36, Toppet Skallesluger 66, Strandskade 39, Hjejle 50, Strandhjejle 25, Vibe 35, Islandsk Ryle 5, Almindelig Ryle 252, Lille Kobbersneppe 3, Rødben 5, Lomvie 3, Alk 1, Lomvie/Alk 8, Ringdue 40, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 45, Landsvale 1, Engpiber 20, Hvid Vipstjert 5, Fuglekonge 2, Musvit 3, Husskade 2, Allike 2, Stær 150, Skovspurv 12, Bogfinke 8, Grønirisk 130, Grønsisken 25, Kernebider 1, Gulspurv 5.

Store Bovet Skov - Spurvehøg 1, Sangdrossel 5, Vindrossel 14, Halemejse 1, Spætmejse 3, Bogfinke 10, Kvækerfinke 7, Grønsisken 16.

Kommentarer: Efter Palles store havfugledag ved Nordmanshage i går, var det meste fløjet nordpå, så tilbage var efternølerne. Helt andre tal end ved hagen i går! Lommer ved Asaa ses tit, men ofte kun et enkelt individ og slet ikke to-cifrede antal som ellers er "normalt" på mange andre nordjyske havlokaliteter. Så 25 Rødstrubede i dag er rekord her. 
Godt med Suler som trak langt ude i et dårligt modlys, så jeg opgav hurtigt aldersbestemmelse. Sangsvanerne ankom fra nord og rastede en times tid før de fløj videre mod syd. 
Typisk overnatter Knortegæssene mellem Gerå og Asaa og ankommer så til vaden nord for havnen, når der bliver lyst. Her fouragerer de det meste af dagen.


Andefugletællinger fra fly viser, at der ligger store antal af bl.a. sortænder i Kattegat syd for Læsø. En gang imellem ses der pæne forekomster af ænderne, når strøm og vejret fører fuglene ind mod Asaa. I dag var et godt eksempel. I starten af obsen var der kun få Sortænder i horisonten, men efterhånden drev et anslået antal på 5000 fugle ind i synsafstand. De lå som et bredt bælte langt ude, men at der virkelig var mange Sortænder, kunne ses på længden af bæltet - det startede fra 3 km nord for havnen og mindst 2 km syd for(afstanden er hvad jeg kunne se fra obspunktet). Senere forsvandt ænderne ud af synsvidde igen, da vinden blæste lidt op.


Kernebider ved Krebsehavsskoven var meget uventet på niveau med Grønspætten tidligere i år. Helt sikkert en trækkende fugl. Første for havnen!

Næste gang jeg står ved Asaa en søndag formiddag, vil jeg tage højde for, at obspunktet ligger lige der hvor 30-40 vinterbadere går i vandet kl. 10. Føles ikke rigtigt at stå med kikkert, teleskop og kamera klods op af en flok, hovedsaligt, midaldrende hvinende damer i letpåklædt tilstand :D

Besøget i Store Bovet Skoven var for at tjekke om der var lidt mere gang i småfugletrækket end tilfældet var ved havnen - og nej, det var der ikke! 

mandag den 3. oktober 2011

Asaa - Sule 8, Skarv 11, Lysbuget Knortegås 18, Gråand 6, Ederfugl 6, Hvinand 10, Toppet Skallesluger 2, Tårnfalk 1, Hvidklire 1, Lomvie 1, Hvid Vipstjert 3, Rødhals 1, Solsort 4, Sangdrossel 20, Gransanger 2, Husskade 1, Grønirisk 4.

Kommentarer: Blev hurtigt klart, at der ingen træk var og derfor kørte jeg til Store Bovet Skoven i stedet. Inden det skete fik jeg noteret en slat Sangdrosler, som skjulte sig i buskene bag bådehallerne. En udtrækkende Tårnfalk havde vist fået kompasset forkert indstillet.Store Bovet Skov - Sangdrossel 10, Vindrossel 30, Hvidbrynet Løvsanger 1?, Bogfinke 10, Grønsisken 60.

Kommentarer: Heller ikke det store træk i skoven, men mange rastende småfugle - bl.a. Vindrosler. Tre gange kald fra, hvad der lød som en Hvidbrynet Løvsanger, kunne desværre ikke konfirmeres. Kunne ikke finde den og var tavs efter de tre kald. Jeg havde downloadet kald fra nettet af Hvidbrynede i aftes, og havde stemmen frisk i erindringen. Jeg ville gerne have bekræftet ved også at se den.


Store Bovet Skov. Bakken inde i skoven. Til højre(udenfor billedet) ligger Spejdercentret.