torsdag den 25. april 2013

Røde Glenter

Ingen tvivl om at den røde glente er blevet mere almindelig i det østlige Vendsyssel. Jeg ser den næsten hver gang, jeg er heroppe i foråret. De skulle yngle med sikkerhed ved Agersted, mens det der kunne være to ynglepar omkring Asaa er mere usikkert. Jan Tøttrup har gennemgået Store Bouet Skoven sidste år, men fandt ingen ynglende. Jeg har set dem "hænge" over skoven her i foråret, som skulle være et tegn på at der foregår "noget". Har ikke eftersøgt redeaktivitet endnu, men har en idé om hvor de kunne etablere sig i skoven, efter at have gennemgået skoven tidligere i år. Parret syd for Asaa har jeg kun set 2-3 gange. De kan dog godt være der alligevel.

Rød Glente. 1 af en flok på 4 som slog sig ned på mark lige
udenfor Hou 24. april.


To af Glenterne sad på marken. Hou 24. april.

tirsdag den 23. april 2013

Observationer 23. april 2013

Blæst, men fra den rigtige retning
En ret kraftig vestenvind og overskyet med regntruende skyer drivende ind over havnen. Så kan det kun blive en god dag. Vejrtypen plejer at være noget af det bedre, vejrguderne kan tilbyde en østkyst-lokalitet som Asaa og ser man bort fra at der ikke væltede med trækkende fugle, så var det der trak forbi helt fint.

Hærfugl!
Noget af det første som dukkede op, var til med dagens overraskelse. Jeg havde forladt obsposten og var på vej over til græsplænen og buskadset bag bådehallerne for at tjekke småfugle, da en Hærfugl satte sig i toppen at et træ. Jeg havde ladet kameraet være tilbage i bilen, men tænkte jeg hellere måtte få taget et billede af fuglen, og løb tilbage efter det. Kiggede et par gange over mod træet  for at se om Hærfuglen stadig sad der - det gjorde den - men da jeg hev kameraet ud af bilen og så mod træet, var den forsvundet. Typisk! Havde sandsynlig Markpiber i Skagen den anden dag, som jeg passerede i bil og da jeg vendte om for at se nærmere på den, var fuglen fløjet. Nu skete det igen. Men denne her var der nu ingen tvivl om. En Hærfugl er ikke sådan lige til at tage fejl af. Markpiberen derimod ville jeg godt lige have set lidt bedre for at være 100% sikker.
Jeg gik hele området igennem for at søge efter Hærfuglen, men fandt den ikke. Den kunne godt have været der, selv om jeg ikke fandt den. Men den kunne også være fløjet videre... Har set på DOF-basen, at der i går var Hærfugl på Harboøre Tange - med den kraftige vestenvind er det sikkert den, som er blæst herover.

Pænt med rovfugle
Selv om det blæste "derude fra west", så gav det alligevel en god slat rovfugle på træk. Mest sydgående. 10 trækkende Røde Glenter og en enkelt Sort, 2 Havørne og 1 Fiskeørn, 2 Vandrefalke, 1 Blå Kærhøg mm. 10 rovfugle-arter på dagen. Mange Hvidklirer i dag og flere andre vadefuglearter er nu ankommet. Det er årets første Dværgterne også. To trak syd. Alt i alt en fin dag - ikke vildt meget træk, men det der kom, var til gengæld værd at se på.

Sortænder ud for Hou Havn i aftes 
En af fritidsfiskerne ved Asaa røgter garn

Vindrossel ses sjældent ved havnen

Grønspætten var meget territoriehævdende - var 
den årsag til Hærfuglen forduftede så hurtigt?

To Røde Glenter kæmpede sig sydover i den stærke side/modvind

Sort Glente i hælene på 3 Røde Glenter. Godt slidt fjerdragt.

Havnens flag er lige blevet hejst.

Gammel Havørn fløj også syd.

Lige som denne Fiskeørn.

ASAA
01. apr 06. apr 11. apr 12. apr 13. apr 14. apr 20. apr 21. apr 22. apr 23. apr


Rødstrubet Lom3 6
23Lille Lappedykker 1

Gråstrubet Lappedykker


1


Sule 2 8
5 13 37 1450 77
37

Skarv 38 35
10 38 12 41 95
17

Fiskehejre 5 1

6
4Knopsvane 12 11 6 3 8 7 23 10
6

Pibesvane 8 83

28

Sangsvane 500 633
5 118 70
1


Sædgås 24

Kortnæbbet Gås 34
1Blisgås
8
Grågås 17 9

9 1
1
4

Canadagås 52

Bramgås 2

138


Knortegås, Lysbuget


14

120 110
28

Knortegås, Mørkbuget3

Gravand 80 80 29 6 80 53 60 128
30

Pibeand 4 12 15
20 20 70 38
30

Krikand 2


4 8 56 21
20

Knarand1

1


Skeand

2

2

Gråand 300 200 50 3 200 150 20

20

Ederfugl 30 30 2 150 200 30 380 200
50

Sortand 1500 500
70 100 20 700 600


Fløjlsand


1 5
1Hvinand 16 16
11 7 13 2

2

Toppet Skallesluger 2 14 2 10 10 11 8 27
36

Stor Skallesluger
6
1


Rød Glente
1

1
1

11

Sort Glente
1

Havørn1
1

2

Blå Kærhøg
1

Rørhøg42

Spurvehøg 1


5

1
3

Musvåge 10 4

6
4 3
12

Fiskeørn6 1
2
1

Dværgfalk

1Vandrefalk

1

2

Tårnfalk 1
1 1
5

Fasan 1 2

1

Trane72

Strandskade 9 17 6 7 22 17 9 12 8 9

Klyde2

Lille Præstekrave1

Stor Præstekrave 3 1 10
6
2

3

Hjejle3200

Vibe 78 19 40
1620 5
4
8

Brushøne
3

Storspove3 1 2 2
1

Almindelig Ryle

2Islandsk Ryle


3


Hvidklire

5 28
43

Rødben
1 2
2 15 36 12 26 40

Svaleklire
1

Mudderklire


1


Dobbeltbekkasin
5
Hættemåge 140 90 70 200 145 250 40 20
20

Stormmåge 10 50
90 50 30 20 40
30

Sølvmåge 130 90 80 30 200 100 120 300
80

Sildemåge


2 2 3

Svartbag 9 13 9 5 12 11 14 9
11

Dværgterne
2

Splitterne


3 5
14 19
9

Havterne
1

Fjordterne


1

5 9
7

Ringdue 56 204
1 7
4

60

Hærfugl
1

Grønspætte
1


1

Hedelærke1

Sanglærke 27 18 2
290
3 9


Landsvale

1 2
6

Bysvale
2

Engpiber 11 9
6 210 2 10 7


Skærpiber 4 3

2

Skovpiber

3 2
3

Bjergvipstjert
2

2

1


Hvid Vipstjert 2 12
3 12 8 10 5
9

Gul Vipstjert


2


Gærdesmutte 1 2
1
1
Jernspurv 1 1

3 1 2 1


Rødhals

2 4 10 50 2 3


Sangdrossel
7
1
1

Misteldrossel
3

3

Vindrossel
1

Solsort 1
8 4 2 6 2Rødstjert2 1

Gransanger

2 1 1 3

Løvsanger


1
1

Munk
1

Sortmejse2

Sumpmejse 2

Blåmejse 4 11
2

Musvit 2 1 2

4
2 2

Husskade 3 2

2
2

2

Allike 3700 5154Råge 9 6

1
1 5


Gråkrage 517 410 4
80
10Ravn

1


1Stær 840 120 20
1260 130 10 14
14

Fuglekonge


1


Skovspurv 2
2Bogfinke 5 3 5 5 200
1 3


Kvækerfinke 3


5
2Bogfinke/Kvækerfinke1500

Grønirisk 7 7 2
5 3
5


Stillits 6 5
1
1 2 2
2

Tornirisk 4


4 2 10 6 6 6

Bjergirisk14

Snespurv 1

Gulspurv 8 3 2 3 3
3 3


Bomlærke 7

2 1
1 1
1

Rørspurv 7 3 1
2
5 2Spættet Sæl


1Ræv


1