onsdag den 24. november 2010

SNESTORM!

Mandag den 23. november løb Østvendsyssel ind i dette vinterhalvårs første snestorm. Sigtbarheden var meget ringe og vinden gjorde det nærmest umuligt at obse - på nær ved Krebsehavet, hvor man kunne være i læ fra træerne. I Krebsehavet var der mange andefugle og bl.a. en Lille Skallesluger og en Toppet.

Lille- og Toppet Skallesluger, Krebsehavet
Tirsdag fortsatte vintervejret og Sangsvaner kom i flokke i meget varierende antal og trak syd. Oftest langt ude over havet, hvilket kunne tyde på, at det var indtrækkende fugle som havde forladt Sverige tidligere på morgenen.

Kuldeflugt burde være overstået for Sanglærkerne, men en sen fugl var stadig at finde ved Krebsehavet. Den får travlt med at komme sydover. De Lysbugede Knortegæs var meget livlige og "snakkende" i Krebsehavet, og var lette at komme tætte på. En 1k Lille Lappedykker kan ses i Lystbådehavnen og endelig kunne 120 Hvinænder tælles nord for havnen og i Krebsehavet.

Snebyger over badehusene og Krebsehavet

mandag den 15. november 2010

LYSBUGET KNORTEGÆS

Et ret højt antal af den Svalbardske bestand af Lysbuget Knortegås raster lige for tiden ved Gerå og specielt Asaa. I dag nåede antallet op på ca. 520. Ved Sørå stod en stor flok Lysbugede sammen med 56 Mørkbugede.KULING, HØJ VANDSTAND OG NUL TRÆK


De sidste dages blæst gav i morges meget høj vandstand. Selv om det egentlig var lavvande, stod vandet langt ind over revlerne og det betød, at de fleste ænder enten lå langt ude på havet(Gråænderne) eller gik og græssede på markerne (Gravænderne og knortegæssene).

Efterårstrækket er nu overstået. Kun nogle få småfugle trækker stadig, især Gråsisken.

Billedet er taget op mod Sørå.

onsdag den 10. november 2010

HVEPSEVÅGE

Ret mørk 1k Hvepsevåge lå og kredsede ret lavt mellem toiletbygningen og Krebsehavet inden den tog højde og fløj videre sydover.
Nordmanshage havde samme dag en mørk Hvepsevåge.

Asaa 14.09.10

VANDREFALK og FISKEØRN

Vandrefalk (1k) på bytte sammen med et par nysgerrige Gråkrager.

Gerå, 22.09.10Fiskeørn trækkende syd over vaden, Gerå 22.09.10. Fik alt hvad der kunne flyve på vingerne.

LUNDSANGER ved Gerå

Lundsanger, Keoladeo Ghana NP, Indien 27.10.1011. oktober 2010 var jeg en tur i ved Asaa og Gerå. Ved Gerå hørte jeg en skovspurve-agtig ´´tjip´´ kaldende fugl, da jeg nærmede mig p-pladsen for at køre videre. Lidt tættere på lød det mere som en to-tonet vipstjerte-kald. Den kaldte ivrigt igennem et par minutter uden jeg kunne få øje på den i buskene. Den fløj pludselig op og tog retning mod syd over strandengene - den aktive kalden forinden var nok ´´advarslen´´ om at ´´nu flyver jeg´´. Desværre var det modlys, så jeg kunne kun se at det var en kedelig kontrastløs phyll. Anede ikke hvilken art det var, men hjemme fik jeg sporet ind på Lundsanger via gennemlytning af div. phyll-kald på internettet og var egentlig ret sikker i min sag.


Knap en uge efter tog jeg til Goa og Rajastan i Indien og begge steder hørte jeg flere Lundsangere, samt adskillige Humes og Grønsangere som godt kan minde om samme, og det bekræftigede artsforholdet: Lundsanger! I Keoladeo NP ved Bharatpur fik jeg kyndig guide til specifikt at fokusere på Humes/Lund og selvom Lundsanger ikke er så almindelig i NordIndien, gjorde tidspunktet(sidst i oktober) at der var en del på gennemtræk og de to arter derfor kunne sammenlignes med få meters mellemrum! Ideelt! Humes var talrigest i Keoladeo NP med min. 20 ex. og ca. 5 Lundsangere.

Jeg har efterfølgende konfereret med Klaus Malling Olsen og fået følgende:

Hej Søren.

En Lundsanger i oktober er selvfølgelig sen, men ikke ukendt; på Felttræf i 2002 og 2008 blev der konstateret Lundsangere på såvel Bornholm som Blåvand. Dine observationer omkring kaldene er gode og stemmer fint med mine egne erfaringer. Begge arter kalder grundlæggende ret ens med et hvid vipstjerteagtigt tji-lip, der nok er mest vipstjerteagigt hos Lundsanger, da Humes ofte er lavere i sidste tone. 2 eller 3-tonet, det afhænger nok lidt af, hvor tæt på man har fuglen. Jeg har bemærket 3-tonet hos Humes i Halland, næsmest som tji (tje) lip, lidt slubrende når man hørte kaldet tæt på, men mere 2-tonet på afstand. Du skal lige være opmærksom på,at Lundsangere i Goa ofte er Grøn Sanger, da de fleste Lundsangere synes at overvintre længere nordpå. De 2 gange jeg har været i Goa har Lundsanger været i mindretal. Grøn Sangers kald er næsten altid 3-tonet, hvor Lundsnger er totonet; denne forskel har været ret tydelig når man rejser fra Goa og direkte til Delhi, og desuden ved rejse fra Sri Lanka direkte til Nordindien; i øvrigt høres det 3-tonede kald også hos den østlige Lundsangerform plumbeitarsus. Men kaldet og en ret trist sanger passer unægteligt meget fint på Lundsanger.
KMO

Måske en usædvanlig obs. men med en længere periode med øst- og sydøstlige vinde, var betingelserne til stede for at det kunne ske.

Ny art for Gerå. De buske ved p-pladsen fylder ikke meget i landskabet, men har alligevel budt på spændende arter. Tjek dem!

Samme Lundsanger som øverst. Bemærk helt gult/orange undernæb, øjet virker stort i det lille, aflange hovede, aflang og slank kropsform, På dette individ desuden ret kraftig øjenbrynsstribe men uden gulligt. Brystet blegt uden "Skovsanger-gult". Jeg har på dette billede forsøgt at kompensere for et grønstik uden held. Bemærk også Lundsangerens hang til at lade næbbet pege op(a la Rødstrubet lom)