onsdag den 29. december 2010

Få arter, få fugle

Havisen ved Gerå går nu mindst 2 km ud og ved Asaa mindst 5 km. Jeg var en tur ved Stensnæs og der kunne man se is længere ud end fyret!


Næsten ingen fugle tilbage. Gråand, Sølv- og Stormmåge, Sangsvane, Knopsvane, Gråkrage og Råge ved Gerå og Strandskade, Musvåge og Gravand blev set oveni ved Asaa.

De næste dage står på plusgrader, hvorefter frosten vender tilbage.
mandag den 20. december 2010

Is, is, is...

Tårnfalk hun/ungfugl i snevejr. Gerå.
Med den noget nær konstante døgnfrost den sidste måneds tid er det efterhånden slut med åbent vand på vaden fra Voerså og sydpå. En lille våge ved sydenden af Asaa strand og et par stykker ved Geråens udløb er alt hvad der er tilbage. Ellers går isen nu langt ud - cirka en halv kilometer ud for Asaa havn og lidt mindre ved Gerå.


Et par gamle vandrefalke holder til i området og ernærer sig sandsynligvis af de gråænder som stadig kan ses i et par rimelig store flokke. Men småfuglene er det småt med. Alt er dækket af sne og is så fødemulighederne er også begrænsede.


Sådan ser en gammel vandrefalk ud når den har valgt at sætte sig 300-400 m ude på isen øst for Asaa havn.

mandag den 13. december 2010

Musvåge som ufrivillig vinterbader?

Konkurrence om føden opstår med de vilkår vejret giver dyr og fugle lige for tiden. Det hårde vintervejr med is og sne minimerer fødeudvalget, og for en art som musvågen, som primært lever af gnavere gør snedækket fødesøgningen mere end vanskelig.

I dag blev en musvåge set fra Gerå molen langt ude på revlerne og oppe mod Asaa. Den sad stille på isen - afstanden til den var så stor, at det var umuligt at se om den sad med et bytte. Samtidig dukkede en voksen vandrefalk, sandsynligvis han, op nede syd for molen og fløj meget målbevidst op mod Asaa - lavt over vand og sandrevler og uden anslag mod de mange ænder og måger. Den får øje på musvågen på isen og slår ned efter den, så musvågen dratter i ned bag isen. Måske falder den i vandet. Der går knap et halvt minut, så dukker musvågen noget fortumlet op igen på isen.

Vandrefalken er i mellemtiden forsat sin kurs mod nord.

mandag den 6. december 2010

Snespurve på molen


Vinterens tidlige strenghed ses ligesom ved Asaa også ved Gerå. Vaden er dækket af is og Strandgårdsvej noget svært passabel da den ikke ryddes for sne. Canadagæs og Sangsvaner ligger i de få våger som isen endnu ikke dækker, og som ved Asaa er der stadig mange Gråænder i området.En Snespurve-flok holder til på molen, hvor de fornøjer sig med marehalmens frø. Spor i sneen viser at de har været der i et stykke tid - der er fyldt med små aftryk. Andre spor viser, at ræven har taget en runde på molen og en rovfugl, sikkert Tårnfalk, har slået en mus.

ARKTISK VINTER?


Vinteren har virkelig bidt sig fast selv om vi knapt er kommet ind i december. Der er ikke mange småfugle tilbage ved Asaa Havn, men en Skærpiber og en Stor Flagspætte blev det da til. Lidt Snespurve fouragerede som sædvanlig i klitterne.

Krebsehavet er nu frosset helt til. Kun nogle store måger stod i dag på isen. Ellers er havnen også dækket af is og både vaden syd og nord for havnen er ligeledes isdækket. Længere ude på havet har der dannet sig drivis og to Spættede sæler hvilede sig på et par flager. Vejrudsigten lover mere vinter!

Billederne er fra Asaa 6/12,