onsdag den 12. august 2015

Vagtler og Engsnarrer

Der er en stor bestand af Vagtler og Engsnarrer i Østvendsyssel. Det hænger sandsynligvis sammen med kombinationen af klima og landskab, hvor førstnævnte er relativt tørt og sidstnævnte fladt (stenalder-havbund), samt præget af store, sammenhængende kornmarker. Jeg har de sidste år optalt fuglene i juli og august i et område, som må anses at være ideelt for specielt Vagtlerne. Se kort med optællingsområde
På kortet kan læses mere om optællingerne, og ellers kan en søgning på DOF-basen give lidt info om de enkelte optællinger.DOF-basen
onsdag den 5. august 2015

Havterner og en aftagende fuldmåne

Optælling ved Gerå og Stensnæs 2/8 gav, ud over de forventelige vadefugle, både Storkjove, Alm. Kjove, Fiskeørn og Mosehornugle ved Stensnæs, samt Vandrefalk ved Gerå. Havternerne fouragerede flittigt ved Gerå - enkelte ungfugle imellem. Hættemåger i hobetal ved Stensnæs, var sikkert fra Hirsholmene. Adskillige kom trækkende til området ud på aftenen og jeg vurderer overnatningstallet til 15-16.000. Heri også medregnet Storm-, Sølv-, og Svartbag/Sildemåge. På vej fra Stensnæs over mod Jyske Ås tilkørslen til E45, stoppede jeg ved Fæbroen og lyttede til 14 Vagtler og 1 Engsnarre. Engsnarren blev hørt tidligere i juli i samme område, men havde flyttet sig nogle hundrede meter nordpå. Vagtlerne sad meget tæt, og mange kunne høres på een gang. Et forsigtigt bud på antal Vagtler i området Aså-Sørå-Agersted-Voerså-Sørå vil i år være på 30 fugle. Sidste år mindst 40. Mon ikke den manglende sommervarme har noget at spille ind på antallet og deres sang-aktivitet? Engsnarrer vurderes der til at have været 4-5 af i området. De virker ikke til at være så stedfaste. Flytter en del rundt - måske pga af konkurrence fra rivaler?