lørdag den 18. januar 2014

En måget måge og en der nok bare skulle vise sig

Kameraet indstillet med al for høj iso, så kvaliteten ringe.
Fra denne formiddag kom en ung sølvmåge flyvende oppe fra universitets-området i Aarhus midtby med denne fisk (hornfisk?) i næbbet. Den fløj rundt over taget på Nørrebrogades gamle skole uden at lande. På skolen sidder fast et sølvmågepar året rundt. De yngler her og har gjort det de seneste ca. 8 år. Måske var det en unge fra sidste kuld, som lige skulle vise mor og far "at den godt kunne", hvad angår at finde føde. Det virkede i hvert fald underligt, at den ikke slog sig ned og spiste fisken. Den må have taget en større tur ind over byen, for det er nok ikke mange hornfisk den finder i universitetssøen!
Opdateret: Fra i dag tirsdag 21/1 fandt jeg 2 hornfisk med 20 meters afstand i Risskov skoven! Måske en måge har droppet dem der, eller en hund. Men mystisk hvorfor man lige pludselig ser Hornfisk inde over byen!

For nogle få dage siden sad denne Stormmåge på en af markerne lige nord for Voerså. Godt sølet ind i noget olielignende.

søndag den 12. januar 2014

Midvinter optælling af vandfugle

Denne weekend bliver der talt vandfugle over hele Europa, og jeg valgte at deltage ved at tælle op ved Gerå. Væsentlig færre Canadagæs og Sangsvaner end i starten af december, men stadig pænt mange. Snakkede med færgemanden på Hals-Egense under overfarten til Hals, og han havde bemærket de mange gæs og svaner, når han kørte på arbejde om morgenen fra Sæby, hvor han boede. De fløj fra overnatningen og ind over Østkystvejen. Vi fik også en snak om de mange Ederfugle, som ligger i Limfjorden lige nu. Han havde ikke set Kongeederfuglen i år, men der er stadig en mulighed for den dukker op. 
Overnatningstrækket foregik senere end de seneste gange for Canadagæssenes vedkommende. Måske var det nødvendigt for dem at blive længere på fourageringspladserne, med den kulde som i dag er kommet ned over Vendsyssel. 

Her er lidt flere fotos af bl.a. overnatstrækkende Canadagæs og Sangsvaner - set på lidt andre måder...