mandag den 28. januar 2013

Observationer 28. januar 2013


ASAA

Dato Kl. Vind Temp. Skydække Sigt Nedbør Vandstand

28. jan 13 11:55 13:35 V 5 m/s 4 6/8 10 km 0 ?Knopsvane 5 n
Strandskade 3

Sangsvane 1 n
Storspove 4 s

Lysbuget Knortegås 3

Sølvmåge 115

Canadagås 1 n
Svartbag 5

Gråand 320

Stormmåge 1

Gravand 27 n
Hættemåge 1

Ederfugl 90

Gråkrage 40

Sortand 4

Allike 7

Hvinand 170

Husskade 2

Stor Skallesluger 3

Sjagger 2

Rødben 5

Gulspurv 3
Kommentarer: Så er det tøvejr og Krebsehavet har allerede åbent overfladevand flere steder. I grødisen langs brændingen lå der i dag mange Hvinænder og tallet er absolut et minimumstal. Ellers ikke ret meget at berette om, ud over at det er samme arter der går igen fra gang til gang. 


Hvinænder


Storspove
Hvinænder og Rødben i havneindsejlingen 

STORE BOVET SKOVEN: Musvit 19, Blåmejse 4, Sumpmejse 2, Spætmejse 2, Stor Flagspætte 2, Træløber 1, Bogfinke 25, Kvækerfinke 2, Ringdue 11, Grønsisken 2.


Spætmejse, Store Bovet Skoven 
Skoven har en ret stor bestand af Spætmejser

FRUERHØJ, STORSKOVEN: Musvåge 2 - INTET ANDET!! Utroligt, men skoven var helt død.

DORF MØLLE: Vandstær 1. Endelig er den her. Første gang i denne vinter, efter jeg har tjekket jævnligt siden oktober.

DORF: Bomlærke 150, Gulspurv 20, Musvåge 1.

Bomlærker, Dorf


En tøvejrsdag i billeder

På en dag hvor termometeret igen befandt sig på den rigtige side af nul-stregen, blev der snuppet lidt billeder fra den iøvrigt grå dag. Billederne er fra besøg rundt i østvendsyssel d. 28. januar. Hvad der blev set af fugle, kan ses ovenover.

Isen i opbrud, Asaa

Et Husskade-par har holdt til ved badehusene hele vinteren 
Mand med løs hund på den del af stranden,
som ikke er isdækket. Asaa.
Dronninglund Storskov og Jyske ås set fra
Voergaard Slot. 
Et endnu snedækket landskab set fra Fruerhøj, Storskoven

Knopsvaner, Asaa 
Natofly på vingerne lavt over Store Bovet Skoven, Asaa

søndag den 20. januar 2013

Observationer 20. januar 2013


ASAA

Dato Kl. Vind Temp. Skydække Sigt Nedbør Vandstand

20. jan 13 12:33 13:58 Ø 5 m/s -3 8/8 20 km 0 MellemKnopsvane 2

Stor Skallesluger 1

Sangsvane 3 r
Rødben 8

Sangsvane 18 s
Sortgrå Ryle 1 n

Mørkbuget Knortegås 19

Sølvmåge 400

Canadagås 6 s
Svartbag 11

Gråand 150

Stormmåge 14

Gravand 80

Musvåge 1

Ederfugl 15

Gråkrage 22

Sortand 50

Allike 4

Hvinand 30

Husskade 2

Kommentarer: Isen har nu indtaget vaderne syd og nord for halvøen. Der var enkelte våger hvor Gråænder og Gravænder holdt til, men de lukker sandsynligvis i løbet af et par dage og så forsvinder Gravænderne. En Sortgrå Ryle trækkende nord tæt på kysten var dagens overraskelse. De ses sjældent ved Asaa, faktisk kun det andet fund! Første var en stor flok på 28 s.trk 16/11 1986. Usædvanligt fund. Hvinænder i havneindsejlingen. Havnen er nu islagt.

tirsdag den 15. januar 2013

Tips søges til Sydafrika-tur

Northern Black Koorhan
(Northern Blackbellied Bustard), Kalahari
I sidste halvdel af februar tager vi 17 dage til Sydafrika. Turen går denne gang til Kruger NP, KwaZulu Natal, Lesotho, sydkysten og Cape Town-området. Har nogen forslag til lokaliteter man SKAL besøge, guesthouses/camps som kan anbefales og andre tips, er i velkomne til at skrive til: soep99@hotmail.com

Et af vores mål med turen er bl.a. at se dette syn: Amurfalk til overnatning med mindre de alle er blevet ædt i Nagaland, Indien!?


Kampørn, Kruger NP 
Afrikansk Elefant

Tangmåge, Lamberts Bay

søndag den 13. januar 2013

Observationer 13. januar 2013


ASAA

Dato Kl. Vind Temp. Skydække Sigt Nedbør Vandstand

13. jan 13 11:25 12:20 Ø 5 m/s -1 8/8 20 km 0 LavSule 1 n
Sølvmåge 200

Sangsvane 2 r
Svartbag 11

Sangsvane 6 s
Hættemåge 14

Lysbuget Knortegås 2

Stormmåge 30

Gråand 50

Gråkrage 80

Gravand 10

Råge 70

Ederfugl 44

Musvit 2

Sortand 130

Dompap 3

Hvinand 54

Grønirisk 16

Stor Skallesluger 1

Gulspurv 2

Rødben 8

Bomlærke 2

Strandskade 5

Kommentarer: Ret stille dag med få fugle.

Tog videre til Stor Bovetskoven for at lede efter "glente"reden fra sidste år. Fandt 4 reder som kan være mulige. Bliver tjekket til foråret igen. Fint med småfugle i dag!

STORE BOVET SKOVEN: Grønsisken 70, Solsort 6, Kvækerfinke 9, Bogfinke 13, Musvit 15, Blåmejse 5, Sumpmejse 4, Topmejse 4, Spætmejse 11, Halemejse 7, Træløber 3, Skovskade 2, Stor Flagspætte 5, Ringdue 1, Tyrkerdue 2, Fiskehejre 1, Fuglekonge 8, Grønirisk 8.

BOLLE ENGE: Musvåge 7, Fiskehejre 1, Dompap 3.

tirsdag den 8. januar 2013

Observationer 8. januar 2012

Masser af gæs lige syd for Asaa halvøen

ASAA

Dato Kl. Vind Temp. Skydække Sigt Nedbør Vandstand

8. jan 13 12:30 14:10 0 ms 8 8/8 100 - 7000 m 0 HøjCanadagås 1950

Svartbag 5

Sangsvane 3

Råge 11

Ederfugl 1

Gråkrage 56

Sortand 1

Allike 2

Hvinand 11

Husskade 1

Stor Skallesluger 1

Rødhals 1

Rødben 5

Gærdesmutte 1

Storspove 1

Blåmejse 2

Hættemåge 1

Sumpmejse 2

Sølvmåge 280

Musvit 5

Kommentarer: Først meget tåget og stort intet at se ud over 80 sølvmåger og et par ænder! Hjalp da der kom en opklaring og pludselig kunne man se alle gæssene, som lå mellem Asaa og Gerå. Mange af Canadagæssene lå helt oppe ved den sydlige strand i Asaa, men bevægede sig ned mod Gerå eftersom opklaringen kom. 
Havneindsejlingen mens der stadig var tågetCanadagæs 

GERÅ

Dato Kl. Vind Temp. Skydække Sigt Nedbør Vandstand

8. jan 13 14:17 14:55 0 ms 8 8/8 7000 m 0 HøjCanadagås 1650 r
Hvinand 40

Canadagås 300 v
Storspove 1

Grågås 110 r
Musvåge 1

Grågås 850 v
Husskade 2

Sangsvane 65

Gråkrage 60

Gravand 150

Stor Flagspætte 1

Gråand 300

Ederfugl 200


Kommentarer: Canadagæssene nævnt under Gerå er de samme som ved Asaa. Småflokke begyndte at flyve mod vest. Sikkert til overnatning i Bolle Enge eller Store Vildmose. Antallet af Grågæs også meget højt, ikke kun for årstiden, men også for Gerå. 

Canadagæs i forgrunden. Læg mærke til de mange gæs længere ude i baggrunden. Set fra Asaa ned mod Gerå.

onsdag den 2. januar 2013

Observationer 2. januar 2013


ASAA

Dato Kl. Vind Temp. Skydække Sigt Nedbør Vandstand

2. jan 13 12:44 14:00 v 2 ms 6 0/8-3/8 20 km 0 Meget højRødstrubet Lom 1 n
Sortand 300

Sule 6 fu
Hvinand 2 s

Skarv 3

Stor Skallesluger 1r+ 2s

Sangsvane 12 s+sv
Strandskade 2

Kortnæbbet Gås 14 s
Hættemåge 2

Grågås 2 s
Sølvmåge 1400

Canadagås 1 s
Svartbag 30

Lysbuget Knortegås 143 fu
Råge 110

Gravand 200

Gråkrage 25

Gråand 24

Allike 50

Skeand 1 s
Husskade 3

Ederfugl 14

Gulspurv 2

KommentarerMed det milde vejr er der nu også mere at se på ved Asaa. Knortegæssene er igen på plads nord for havnen, hvor de "græsser" på ålegræs. Sølvmåger er der stadig mange af, men ikke i nærheden af de 4000 for en uges tid siden. De tager små dyk og kommer op med ålegræs og søstjerner. Nogle gamle Suler fouragerede ude i Asaa Rende, mens dykænderne holdt til længere ude. De Kortnæbbede Gæs kom langt ude anført af to Grågæs. 


Lysbugede Knortegæs, Asaa

Sølvmåger fødesøgende på ålegræs og søstjerner


GERÅ

Dato Kl. Vind Temp. Skydække Sigt Nedbør Vandstand

2. jan 13 14:09 14:44 v 4 ms 6 3/8 20 km 0 HøjSule 1 s
Hvinand 40

Sangsvane 3 s
Toppet Skallesluger 2

Knopsvane 2

Strandskade 45

Grågås 26 v
Storspove 2 s

Fiskehejre 1

Sølvmåge 90

Gravand 40

Råge 20

Gråand 50

Gråkrage 30

Ederfugl 7


Kommentarer: Lidt fattigt med fugle ved Gerå!

_________________________________________________________________________________

BOLLE ENGE - fra Dronninglund Enge/Ulstedvej til Lyngdrup Bæk/E45:

Sangsvane 1289, Grågås 46, Canadagås 890, Sølvmåge 2000, Spurvehøg 1, Musvåge 10, Fjeldvåge 1, Blå Kærhøg 1, Allike 2900, Råge 100, Gulspurv 20.

Kommentarer: Mange Sangsvaner i mange flokke! Desuden fik jeg talt en del af de utallige gæs, som befinder sig i engene. Flokke kom ved solnedgang og slog sig ned til overnatning syd for Geråen. Gæssene kom vestfra. Også i engene mange Sølvmåger! Desuden store flokke Alliker til overnatning.

Sangsvaner, Bolle Enge
Canadagæs på vej mod overnatning

Sangsvaner og Grågæs