torsdag den 21. juni 2012

Observationer 20. juni 2012

GERÅ - Gravand 300, Krikand 140, Toppet Skallesluger 11, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Klyde 11, Islandsk Ryle 1, Almindelig Ryle 15, Sortklire 2, Rødben 63, Hvidklire 6, Splitterne 4, Gøg 1, Mursejler 40, Kærsanger 1.

Kommentarer: Så er efterårstrækket skudt igang. 2 Sortklirer i fuld sommerdragt stod ved åens udløb. Nu følger spoverne snart efter. 33 Rødben i een flok fløj op fra en eng. Noget skræmte dem, men jeg kunne ikke se hvad. Mågerne lettede også et par gange, som de gør når der er rovfugl i luften. Den ene gang var det en musvåge, men anden gang kunne jeg ikke finde jægeren.

tirsdag den 12. juni 2012

SODUKOS AFLØSER

Da jeg skrev sidste indlæg om guiden fra Bharatpur, satte jeg et billede på af en skrigeørn fra området. Jeg skulle sætte et navn på ørnen, men blev så i tvivl om det var en Stor Skrigeørn eller en Indisk Skrigeørn. Den var røget i notesbogen som Stor Skrigeørn, men nu er jeg i tvivl. "Steppeørn"-mundvigen til bag midten af øjet og 7. finger meget kort tyder bl.a. på Indisk Skrigeørn. Jeg har været ved at se andre ørnebilleder igennem fra Keoladeo Ghana og har nu lagt dem ud - så kan man fornøje sig med bestemme disse herlige ørne! (ps. beklager billedkvaliteten. Min 300 mm er en ældre model...)


søndag den 10. juni 2012

Guide i Keoladeo Nationalpark

Jeg møder ofte tur-guider, når jeg er ude i nationalparker og reservater i udlandet. Nogen er alle pengene værd og man får en god oplevelse i deres selskab. Ved andre kan man selv stå og fortælle, hvad man ser - for guiden er ikke helt trænet nok.
En af de gode guider finder man i Keoladeo Nationalpark ved Bharatpur, Indien. Baney Singh hedder han, og har været guide i denne fine park i mange år. Han skriver af og til mig og informerer om, hvordan det står til i Keoladeo. Nyeste er, at der d. 15. juni bliver lukket vand ind i parken fra Chambal floden - ellers er parkens vandstand meget lav, da monsunen kun giver lidt vand i denne del af Indien. De store kolonier af ynglende storke, skarver og hejrer er afhængige af en høj vandstand.

Han kender flere gode lokaliteter i Rajastan og Uttar Pradesh, og kan hyres både til dagsture og længerevarende ture. Mener jeg gav knap 100 kr for en hel dags guidning i 2011...

Kontakt: Baney Singh
baneyguideknp@yahoo.co.in
mobil: 0091 9414344149


Indisk Ørkenløber

Sort Dværghejre

Stor Skrigeørn (eller Indisk Skrigeørn? Hælder mest til det første)

fredag den 8. juni 2012


ASAA - Sule 1, Mørkbuget Knortegås 1, Gravand 16, Ederfugl 9.

Kommentarer: Første Sule i år! Havde en dragt jeg ikke synes at have set før. Vel en mellemting mellem 3K og 4K.

GERÅ - Skarv 30, Gravand 288, Krikand 151, Gråand 90, Ederfugl 16, Toppet Skallesluger 2, Rød Glente 1, Tårnfalk 1, Strandskade 11, Klyde 15, Stor Præstekrave 8, Strandhjejle 13, Vibe 2, Islandsk Ryle 21, Sandløber 4, Almindelig Ryle 36, Storspove 1, Rødben 5, Havterne 3, Gul Vipstjert 3, Hvid Vipstjert 4, Rødstjert 1, Stær 300.

Kommentarer: Pænt med ænder på vaden. Af de 151 Krikænder var kun 1 af hunkønnet. Nogenlunde samme fordeling var der med gråænderne og ederfuglene, mens gravænder havde en mere ligelig kønsfordeling. 
Den Røde Glente blev set fouragere over markerne lige nord for Gerå by. Der blev set glenter tidligere på foråret i samme område, så ideen om at der yngler et par i skoven mellem Asaa og Gerå har jeg ikke helt opgivet. 
De islandske ryler stod på revlen og fløj sydover efter et stykke tid. Et par havterner har rede på sandbanken lige syd for molens spids. Der har de haft reder så lang tid jeg kan huske og aldrig har de haft succes på dette befærdede sted. Jeg har altid tænkt menneskene på stranden som største trussel, men i dag var det to gråkrager, som prøvede at komme nær reden - blev jaget på porten af et par aggressive terner. Havde helt glemt kragerne som prædatorer... 

Obsene fra Asaa og Gerå blev gjort sidst på eftermiddagen. Der før og efter var jeg i Bolle Enge og Lyngdrup bæk. Den tidlige eftermiddagstur gav ikke ret meget - godt nok sang lidt kærsangere og nattergale i engene, og Lyngdrup havde 2 Lille Præstekraver. Aftenturen (afsluttet inden solnedgang) gav noget mere, specielt tidligt fouragerende Skovhornugler var en oplevelse. Obsene kan ses på Dofbasen.


Her lidt billeder af Skovhornuglen på jagt, ca. kl. 21.55. Den afleverede byttet i hegnet bag min bil (foto 1) og ses vende tilbage på jagt (nr 2 og 3).