tirsdag den 26. marts 2013

Observationer 26. marts 2013ASAA

Dato Kl. Vind Temp. Skydække Sigt Nedbør Vandstand

26. mar 13 06:23 11:10 NØ 2 m/s -2-+2C 0/8 20 km 0 IslagtSkarv 10

Spurvehøg 1

Knopsvane 13

Rød Glente 1

Sangsvane 76

Gråkrage 177

Grågås 10

Allike 890

Canadagås 77

Råge 37

Gråand 300

Husskade 12

Gravand 36

Skovskade 1

Ederfugl 20

Huldue 3

Sortand 10

Ringdue 55

Hvinand 13

Stær 31

Toppet Skallesluger 1

Sanglærke 36

Stor Præstekrave 2

Solsort 1

Strandskade 7

Skovspurv 1

Sølvmåge 25

Musvit 2

Svartbag 10

Blåmejse 2

Hættemåge 30

Bogfinke 6

Stormmåge 15

Grønirisk 10

Musvåge 2

Gulspurv 9


Bomlærke 1
Kommentarer: Tja det store træk lader stadig vente på sig. Men en flot morgen og føltes en hel del varmere uden den friske vind. Og så havde bageren i Asaa åben i dag, så jeg blev fri fra sparkøbmandens tørre morgenbrød. Det er de små positive ting man skal tage med fra sådan en dag ;)

Det går den forkerte vej. I går var den blanke is åbent vand, 
men i dag var bassinet altså dækket af et tynd lag is. 
De sædvanlige havne-Hvinænder forsøgte adskillige gange 
at lande. De opdagede først få cm over isen, at landingen 
nok ikke ville blive så blød, så de fik rettet op og fløj
ud på havet igen.
mandag den 25. marts 2013

Observationer 25. marts 2013

Rød Glente over skoven syd for Asaa

Det ældre Havørne-par på vej nordpå kl. 10.04.


Dobbeltbekkasin blev eneste vadefugl i dag!
Usædvanligt med kun 1 vadefugl  på denne tid af foråret!

Våge med Gråænder, Canadagæs og Knopsvaner.

Havørn nummer 3 fik Gråænderne på vingerne.

ASAA

Dato Kl. Vind Temp. Skydække Sigt Nedbør Vandstand

25. mar 13 06:28 12:15 NØ 7 m/s -3C 0/8 20 km 0 IslagtSkarv 37

Blå Kærhøg 1

Knopsvane 15

Rød Glente 2

Sangsvane 128

Gråkrage 82

Grågås 1

Allike 230

Canadagås 17

Råge 94

Gråand 300

Husskade 2

Gravand 40

Ringdue 1

Krikand 40

Stær 31

Ederfugl 30

Engpiber 1

Sortand 20

Sanglærke 35

Hvinand 17

Solsort 1

Toppet Skallesluger 1

Misteldrossel 2

Dobbeltbekkasin 1

Musvit 2

Sølvmåge 30

Blåmejse 2

Svartbag 6

Bogfinke 4

Hættemåge 38

Stillits 2

Stormmåge 18

Grønirisk 3

Musvåge 4

Gulspurv 18

Havørn 3


Kommentarer: På vej nordpå fra Århus kl. 5 om morgenen, viste temperaturmåleren i bilen fra - 3C(Århus) til -9C(Hobro). I Asaa prøvede selvsamme måler at overbevise mig om, at der var +7C udenfor! Med en frisk vind fra NØ kunne det ikke være mindre sandt :D Trækket bliver stadig holdt tilbage af den kolde østenvind. Lad os få nogle lavtryk fra vest - så vælter fuglene nordpå. Men det tyder intet på sker de kommende dage. Hele 3 Havørne trak nord og det var dagens oplevelse. Først kom der et ældre ægtepar, hvor størrelsesforskellen mellem kønnene var til at føle på, og trak lige i kanten af Asaa by. En times tid senere kom en enkelt, ikke-aldersbestemt, og fik panik i Gråænderne nord for havnen. Den forsatte dog uden at gribe en snack på vejen. Mens jeg sad og kiggede på en Blå Kærhøg over engene bag Krebsehavet, dukkede årets første Røde Glenter op over skoven bagved. De var kun kort tid i luften over skoven, før de fløj sydover. Det må være parret fra skoven syd for Asaa som er ankommet. I lørdags var de ikke over skoven. Var ved Asaa samme dato sidste år, og det var en rimelig omend ikke overvældende trækdag, med bl.a. Hvide Vipstjerter og Klyder. I dag kunne langt fra sammenlignes med sidste år. Men bl.a. Havørnene og Glenterne trak humøret op over frysepunktet.

Observationer 23. marts 2013


ASAA

Dato Kl. Vind Temp. Skydække Sigt Nedbør Vandstand

23. mar 13 10:20 11:35 NØ 6 m/s -2C 0/8 20 km 0 IslagtKnopsvane 8

Sølvmåge 40

Sangsvane 50

Svartbag 3

Canadagås 65

Hættemåge 7

Gråand 400

Stormmåge 20

Gravand 60

Tårnfalk 2

Ederfugl 4

Vandrefalk 1 ad

Sortand 2

Sanglærke 18 sy

Fløjlsand 5

Sanglærke 2 n

Hvinand 7

Strandskade 2
Kommentarer: Ikke meget at berette fra denne dag, ud over at Vandrefalken kom ligeså fint ind over engene og passerede mig på kort afstand på vejen ud til havnen.
GERÅ

Dato Kl. Vind Temp. Skydække Sigt Nedbør Vandstand

23. mar 13 11:50 12:20 NØ 6 m/s -2C 0/8 20 km 0 IslagtKnopsvane 3

Musvåge 1

Sangsvane 14

Tårnfalk 1

Grågås 30

Gråand 200

Gravand 20

Ederfugl 10


Sortand 25

Kommentarer:  Hele vaden dækket af is og derfor ikke meget at se! 

mandag den 18. marts 2013

Amurfalken i Sydafrika

Amurfalken Falco amurensis er en lille falk, nært beslægtet med Aftenfalken, som den tidligere blev regnet for samme art med. Ligheden mellem de to arter er tydelig, men Amurfalken har dog sit yngleområde langt mod øst i Asien, hvor Aftenfalken er mere vestlig og bl.a. yngler i østeuropa. Østlige mongoliet, Kina og Sibirien er beboet af Amurfalken i sommerhalvåret, mens vinterhalvåret tilbringes i det sydlige afrika efter en flyvetur på over 14.000 km. Trækket bringer falken igennem bl.a. Thailand og Indien, hvor sidstnævnte gjorde sig negativt bemærket i efteråret 2012, da man "opdagede" at der foregik en storstilet jagt eller nærmere massakre på overnattende Amurfalke i den indiske delstat Nagaland. Se f.eks. dette klip om massakren: Massakre i Nagaland.

I Sydafrika overvintrer over 100.000 Amurfalke og de optælles hvert år i januar på mange af deres overnatningspladser (>20). Den største overnatningsplads kan ses i byen Newcastle i KwaZuluNatal, med ca. 20.000 overnattende Amurfalke hver aften fra starten af december til begyndelsen af april.

Jeg besøgte området i starten af marts og blev vidne til et gigantisk virvar af falke i luften over de få træer ved Allens Street, hvor overnatningen finder sted. Et utroligt syn, som varmt kan anbefales, hvis man er på de kanter - på den tid. Amurfalken kommer ind fra oplandet lige efter solen er gået ned og kredser i længere tid over sovepladserne. Videoen nedenunder er optaget lige efter solnedgang, og viser de mange falke. Mere fantastisk i virkeligheden.  I det meste af KwaZuluNatal ses Amurfalken sidde langs vejene på telefontrådene eller jage efter insekter over græsmarkerne. Op til 500 så jeg jage sammen over et græsområde i et bakket område. På den anden side af bakkerne få kilometre derfra var endnu 300 Amurfalke ude og jage. Imponerende!


Amurfalk from søren poulsen on Vimeo.

Der overvintrer også Aftenfalke i Sydafrika, men slet ikke i samme antal som med Amurfalken. Ud af de næsten 30.000 Amurfalke jeg nåede at se på rejsen i feb/marts, var måske højst 500 Aftenfalke. Generelt blev andelen af Aftenfalke lidt højere jo længere mod sydvest jeg kom. Begge falkearter var iøvrigt godt repræsenteret i højlandet og kunne ses noget af vejen op mod Drakensberg-bjergene.

Til sidst skal det også nævnes, at Lille Tårnfalk kan ses i Sydafrika om vinteren, hvor de ligeledes overnatter kollektivt - ofte sammen med Amurfalke.

onsdag den 13. marts 2013

Fra varmen til kulden

Greater Blue-eared Starling
Lige hjemkommet fra Sydafrika og Lesotho er det en hård omgang at skifte 30-35c ud med minusgrader og sne (i Paris og Hamburg, hvor vi mellemlandede). En fantastisk tur til et fantastisk land, eller lande, for vi var en smut inde i Lesotho. Et kongedømme højt oppe i bjergene omsluttet af Sydafrika. Der kommer lidt mere om turen senere hen, men her lige lidt billeder fra de sidste 17 dage.

Ps. Har ikke kunne tjekke om fuglenavnene er korrekte, da min bagage med fuglebogen ligger i C.D. Gaulle i Paris!
Bushbuck
Redbilled Oxpecker
Doublecollared SandgrouseKlippspringer

Spotted hyena
Wild Dog
Kurrichane Thrush
   
Crested Barbet
Elefanter

Marabou Stork
Amur Falcon
Europæisk Natravn
LøveSouthern Bald Ibis
Southern Crowned Crane

Drakensberg Rockjumper
Anur Falcon


Black Harrier