søndag den 22. december 2013

Vintermangel: Sneugle og Ismåge fløjet forkert

Med temperaturer nærmende sig de 10 grader, er den hvide jul forlængst aflyst og selv med 60x forstørrelse i teleskopet, kan man ikke så meget som skimte vinterlignende tilstande. Ud over altså de to sjældne fugle, som de sidste dage har opholdt sig i Hanstholm: Sneugle og Ismåge. Begge arter som har arktiske yngleområder, og især for Ismågens vedkommende, sjældne så langt mod syd. Navnene antyder deres oprindelsessted - de polare områder - og på den måde tilføjer de en smule vinterstemning i en blæsende, regnfuld og lun vinter. Billederne er fra Hanstholm i dag 22/12.

Hvidvinget Måge


Ismåge et par kilometre syd for Hanstholm 
- en lille eftermiddags udflugt
Ung Sule i havnen

Gråmåge

Spættet Sæl

Alt-for-langt-væk-Sneugle

søndag den 15. december 2013

Ny optælling af gæs og svaner

Odderspor Geråen, Melholt Plantage.
En opklaring ved middagstid forvandlede en grå og regnfuld formiddag til solskin og glimrende vejr. Temperaturen viste 7 grader! Det mindede lidt om forår. 200 stære i en flok understregede den fornemmelse. Ellers var dagens besøg ved først Asaa og dernæst Gerå, endnu en tur for at tælle de mange svaner og gæs i området. Inden jeg nåede så langt, var jeg en smut omkring Melholt plantage, og fandt ved Geråen spor efter odder (foto). Slog inden om Asaa og talt den flok Lysbugede Knortegæs som rastede nord for havn. Gad vide om det er samme "klan" som raster i området vinter efter vinter. Størrelsen på flokken er, med mindre udsving, den samme fra år til år. En fløjlsand lå i havneindsejlingen, men ellers ikke andet at berette derfra.
Sangsvane, Gerå
Langs Gerå Engvej rastede en større flok Canadagæs sammen med Grågæs og Kortnæbbede gæs. En gammel Vandrefalk sad på en pæl i nærheden og pussede fjerdragten, som så noget pjusket og våd ud. Måske efter en nylig jagt, hvor den er havnet i vandet? 
En flok på 34 Snespurve flyttede sig jævnligt rundt ude på molen og sandbankerne. Ofte man ser dem der i vinterhalvåret.
Snespurve
Knap 1000 Canadagæs rastede allerede på vaden da jeg ankom, så overnatningstrækket var noget mindre end de forgående to optællinger. Sangsvanerne var også færre end sidst, men mere bemærkelsesværdigt var det, at de først begyndte overnatningstrækket(ankomsten) kl. 16.10. 
En Rørdrum var helt afgjort dagens overraskelse. Den fløj over marken lige øst for sommerhusområdet. Kom fra syd og efter at have passeret strandgårdsvej, slog den over i glideflugt med kurs mod åen. Kunne måske være en af Rørdrummerne fra Lagunen ved Hou? Første gang jeg ser Rørdrum her.Snespurve

Canadagæs

Canadagæs

Canadagæs 

Stære flyver til overnatning

Sangsvaner


tirsdag den 10. december 2013

Rekordforekomst af Sangsvaner og Canadagæs


Sangsvaner i skumringen på en meget diset dag.
Lige for tiden benytter et rekordstort antal Canadagæs og Sangsvaner vaden ved Gerå til overnatningsplads. Op mod knap 3800 Canadagæs og 2600 Sangsvaner kan hver eftermiddag ses flyve ind fra fourageringsmarkerne i Vendsyssel til de mere trygge vande ved havet. Fri fra rovdyr og mennesker.

Canadagæssene begynder at ankomme lige over middag i småflokke og kulminerer en times tid før den tidlige solnedgang med flokke på over 100 individer. Deres ankomst til vaden er afsluttet før kl 16. Anderledes er det med Sangsvanerne. De begynder deres flyvning mod rastepladsen senere på eftermiddagen og kulminerer først fra kl. 16. Trækket foregår for en stor del i skumringen. Hvor lang tid man kan se de mange gæs og svaner afhænger nok af både vejr og fourageringsmuligheder, men i januar i år var der ligeledes mange Canadagæs ved Gerå, så måske forsvinder de først efter nytår.En lille - hurtigt redigeret - video fra overnatningspladsen: