onsdag den 30. maj 2012

Færre vadefugle i år ved Gerå?

De store flokke af Almindelige Ryler, Sandløbere og Lille Kobbersnepper, som man efterhånden forbinder Gerå strand med i maj måned, udeblev i stor stil i år. Selv om maj knap nok er ovre, sidder man med den klare fornemmelse, at foråret har været en skuffelse på vadefuglesiden, med udeblivelsen af de højarktiske arter i større antal. 

Lille Kobbersneppe, juli 2007 Gerå
Jeg har prøvet at lave en sammenligning mellem maj 2011 og samme måned i år for at se om den fornemmelse holder. Grundlaget for at sammenligne er ikke helt perfekt, for der blev optalt på lokaliteten flere dage og af flere mennesker i 2011 end i år: 18 observationsdage maj 2011, 15 observationsdage maj 2012. Dertil kommer, at de 18 dage var besøgt af flere fuglekiggere, og da der ikke er taget væsentlig højde for gengangere, på nær enkelte arter (feks. kærløber), er tallene måske en anelse misvisende. Men i det store hele synes jeg alligevel er der viser sig nogle klare træk.
For de ynglende arter, Vibe, Strandskade og Rødben er tallene meget mangelfulde! 

Tallene for månederne er summen for pågældende, max er største antal set en dag, observationer er antallet af gange arten er noteret. Materialet er taget fra DOF-basen 30/5 2012.


MAJ 2011 Max Obser-vationer MAJ 2012 Max Obser-vationer
Strandskade


10 4 3
Klyde 39 12 7 84 16 10
Stor Præstekrave 540 80 15 382 105 6
Pomeransfugl 1 1 1


Hjejle 95 80 2


Strandhjejle 745 90 16 338 95 10
Vibe 18 18 1


Islandsk Ryle 204 50 11 73 70 3
Sandløber 5630 900 21 1320 410 7
Dværgryle 2 1 2 1 1 1
Krumnæbbet Ryle 10 3 4


Almindelig Ryle 7717 1800 18 973 250 9
Kærløber 51 14 12 8 4 4
Dobbeltbekkasin

Lille Kobbersneppe 3931 400 18 1055 310 8
Småspove 23 12 3 1 1 1
Sortklire


8 6 3
Rødben 116 40 4 317 220 8
Hvidklire 54 25 5 118 49 7
Svaleklire


2 1 2
Tinksmed


10 6 2
Mudderklire 1 1 1


Stenvender 6 2 4 6 6 1


Henholdsvis 19 arter 2011 og 18 arter 2012 blev der set. 

Hjejle, Gerå
Ser man på Sandløber, Alm. Ryle og Lille Kobbersneppe, er der for alle tre´s vedkommende store forskelle fra 2011 til i år. Arterne ses over en længere periode i maj 2011 og i klart større antal. Perioden, hvor man ser de nordlige arter i 2012, er betydeligt kortere. Høj vandstand på vaden og for meget færdsel? på revlerne kan måske være årsag til, at fuglene flytter sig mere mellem de forskellige revler og strande langs østkysten, fra Ø. Hurup i syd(eller måske længere ned?) til Stensnæs i nord. Således virker de fraværende ved Gerå. Eller måske har trækket ikke gået over Vendsyssel i år. Eller det har været kort og koncentreret. Der kan være mange grunde, men den store oplevelse med vadefugle ved Gerå i år, er udeblevet. Kærløbere kun set i ringe antal på få dage. Få dage med Islandske Ryler, men til gengæld større dage med klirerne, Rødben og Hvidklirer, samt et normalt antal af Store Præstekraver. Lav selv andre sammenligninger i skemaet ovenover.

En af revlerne. Syd for spidsen af molen.mandag den 28. maj 2012

Observationer 28. maj 2012


ASAA - Skarv 20, Gravand 10, Klyde 1, Strandhjejle 16, Almindelig Ryle 17, Lille Kobbersneppe 68, Rødben 4, Havterne 1, Mursejler 7, Tornsanger 3.

Kommentarer: Kort eftermiddagstur. Lidt vadefugle nord for havnen ellers intet specielt.


GERÅ - Fiskehejre 1, Knopsvane 7, Gravand 231, Krikand 20, Strandskade 4, Klyde 2, Rødben 5, Svaleklire 1.

Kommentarer: 4 vadefuglearter! Ingen terner! Mere er der vel ikke at sige.
_________

På vej nordpå ad motorvejen så jeg med 95 % sikkerhed en Slangeørn gå op til kreds i nærheden af en af Hobro-afkørslerne. Jizzet var klart Slangeørn(hvidlig stor ørn, lange vinger med lige bagkant, mørkt forbryst(som dog godt kunne være en skyggeeffekt)), men da jeg ikke kunne stoppe op for at tjekke ryger den i glemmebogen. Havde det været sydpå, var den i stedet røget i notesbogen som sikker...

Slangeørn. Denne dog ikke fra Danmark!

mandag den 21. maj 2012

Observationer 21. maj 2012


Vandstanden i morges var igen meget høj, så optællingen af ynglefugle er udsat til senere - måske i eftermiddag/aften. Brugte en times tid ved Asaa, men det var endnu en dødbider. I stedet tog jeg på Fruerhøj i Storskoven.


FRUERHØJ - Hvepsevåge 3, Rød Glente 1, Musvåge 6, Tårnfalk 1, Huldue 1, Mursejler 10, Stor Flagspætte 1, Digesvale 11, Landsvale 17, Bysvale 7, Skovpiber 5, Munk 5, Sumpmejse 4, Blåmejse 3, Rødrygget Tornskade 2, Hvidvinget Korsnæb 1, Lille Korsnæb 4, Dompap 3, Kernebider 3.

Kommentarer: Med nordøstlig vind var der ingen forventninger til træk. Alligevel besøget værd med fundet af en Hvidvinget Korsnæb han ved højen. Kom kaldende i næsten øjenhøjde 20 meter fra mig, mens jeg kiggede på et Tornskade par. Fløj videre ned mod den sydøstlige del af skoven. 
Ynglefugl?

Rødrygget Tornskade han. Kommunen? har ryddet meget af heden omkring Fruerhøj for selvsåede buske og træer. Det gør de ca. hver 7 år har jeg læst et sted, men jeg tror nu nok, at sidste gang de gjorde det var omkring 1990.

AFTEN


GERÅ - Skarv 25, Knopsvane 22, Gravand 210, Gråand 30, Ederfugl 8, Strandskade 4, Klyde 6, Stor Præstekrave 97, Strandhjejle 40, Sandløber 220, Almindelig Ryle 160, Kærløber 4, Lille Kobbersneppe 18, Splitterne 2, Havterne 2, Mursejler 14, Bysvale 6.

Lidt vadefugle!

Kommentarer: Fik undersøgt de normalt mest givtige revler for ynglende vadefugle og terner. 0! af noget som helst. Fodspor af en person med løsgående hund på revlen. Årsag eller hvad skyldes de manglende fugle? Prøver at tjekke revlerne igen i juni. 
Stadig lidt højaktiske vadefugle tilbage. Tre af kærløberne fløj højlydt mod syd med flittig brug af deres særprægede stemme undervejs.

søndag den 20. maj 2012

Observationer 20. maj 2012


GERÅ - Skarv 48, Knopsvane 11, Gravand 370, Gråand 60, Ederfugl 5, Hvepsevåge 2, Strandskade 3, Klyde 15, Strandhjejle 7, Sandløber 14, Almindelig Ryle 8, Rødben 1, Havterne 3, Dværgterne 2, Gul Vipstjert 2, Tornsanger 1, Tornirisk 2.

Kommentarer: Har slået lejr på Hals Strand Camping (Lagunen) de næste dage for at tælle ynglefugle langs kysten. En smuttur forbi Gerå ved aftenstide viste, at der ikke ser ud til at være meget at komme efter på revlerne endnu. Så tager en prøvestrækning i morgen og ser så om jeg skal udsætte til en lidt senere tidspunkt. 
I aften får jeg styr på Lagune-søerne! Og går det helt galt med ynglefugletællingerne, så er Fruerhøj i Storskoven nok et godt sted for returtræk fra Skagen de næste eftermiddage!

onsdag den 16. maj 2012

Observationer 16. maj 2012

ASAA - Skarv 7, Fiskehejre 1, Gravand 12, Gråand 2, Sortand 300, Strandskade 7, Klyde 3, Småspove 3, Rødben 10, Dværgterne 1, Lomvie/Alk 1, Bysvale 1, Tornsanger 3, Munk 1, Husskade 2, Tornirisk 6.

Kommentarer: Ville have gennemgået revlerne for ynglefugle, men vandstanden var alt for høj til at det kunne lade sig gøre på denne sene eftermiddagstur. Ellers har det været et meget sløjt forår her på østkysten - obsmæssigt. Jeg har kun været få gange forbi - vejret har passet med at være nær elendigt på mine fridage og på arbejdsdage, ja godt nok har det ikke været perfekte trækdage dette forår (eller er det kun mig som synes det?), men vejret har generelt været bedre de dage hvor arbejdet kaldte. Det må blive godt til efteråret i stedet!
GERÅ - Knopsvane 21, Gravand 133, Klyde 6, Lille Kobbersneppe 170, Sortklire 1, Rødben 35, Gul Vipstjert 3, Bynkefugl 1, Rørspurv 2.

Kommentarer: Se Asaa! Kan tilføjes at der stod mange vadefugle på de næsten overskyllede revler. Havde kun håndkikkert med, men der var nu også meget varmeflimmer til at det ville bliver den store oplevelse i skopet. Virker til at der er godt gang i klyderne igen i år og også mange rødben på engene. Tegner godt. Ternerne ser det ikke så godt ud med - endnu. 

søndag den 6. maj 2012

Observationer 6. maj 2012


ASAA - Skarv 18, Fiskehejre 2, Knopsvane 1, Lysbuget Knortegås 2, Gås sp 10, Gravand 56, Pibeand 1, Krikand 5, Toppet Skallesluger 4, Rørhøg 1, Spurvehøg 1, Fasan 2, Strandskade 15, Klyde 2, Stor
Præstekrave 1, Hjejle 12, Vibe 6, Småspove 8, Storspove 1, Rødben 4, Hvidklire 85, Tinksmed 2, Mudderklire 18, Splitterne 30, Fjordterne 4, Fjord/Havterne 10, Ringdue 4, Mosehornugle 1, Sanglærke 14, Landsvale 13, Bysvale 1, Engpiber 5, Hvid Vipstjert 13, Jernspurv 1, Stenpikker 8, Solsort 1, Tornsanger 2, Gransanger 3, Blåmejse 2, Musvit 6, Råge 3, Bogfinke 5, Stillits 1, Tornirisk 8, Gulspurv 4, Rørspurv 2, Bomlærke 1.

Kommentarer: Langgaaaaaaber! Vind fra nordvest kunne ikke gøre det - må have været den vindstille morgen (indtil lidt over 8) og temperaturen omkring de 0, som forhindrede det forventede træk. Det blev i stedet en meget kedelig morgen hvor Mosehornuglen skal have tak for bare en lille smule overraskelse (hverken set sidste år eller i år ved Asaa). Hvidklirer og Mudderklirer trak i flokke (37 Hvidklirer i største flok) mod syd. Sandsynligvis pga meget høj vandstand og på jagt efter egnede fouragerings"marker". En dag der giver overvejelser om at begynde på en frimærkesamling i stedet...