mandag den 22. oktober 2012

Observationer 21. oktober 2012

ASAA - Skarv 126, Fiskehejre 1, Grågås 1, Canadagås 19, Mørkbuget Knortegås 2, Lysbuget Knortegås 1, Gravand 20, Pibeand 200, Gråand 180, Ederfugl 320, Fløjlsand 6, Hvinand 4, Toppet Skallesluger 7, Stor Skallesluger 2, Spurvehøg 1, Strandskade 20, Hjejle 5450, Vibe 70, Storspove 3, Rødben 1, Hvidklire 2, Sølvmåge 700, Svartbag 45, Ringdue 150, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 10, Landsvale 1, Engpiber 47, Skærpiber 4, Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 1, Solsort 2, Sjagger 60, Misteldrossel 1, Fuglekonge 4, Blåmejse 8, Musvit 9, Stær 800, Grønirisk 30, Stillits 1, Grønsisken 55, Bjergirisk 20, Gråsisken 15, Dompap 2, Gulspurv 20, Rørspurv 4, Bomlærke 8.

GERÅ - Skarv 97, Knopsvane 4, Grågås 130, Canadagås 9, Lysbuget Knortegås 4, Gravand 280, Pibeand 20, Gråand 400, Spidsand 4, Tårnfalk 1, Strandskade 14, Hjejle 5300, Strandhjejle 4, Almindelig Ryle 80, Dobbeltbekkasin 1, Lomvie 1, Sanglærke 4, Kvækerfinke 1, Stillits 1, Bjergirisk 30, Gulspurv 8, Rørspurv 10.

Kommentarer: Mange hjejle på engene lige syd for Asaa. Igennem dagen også lidt sydtrækkende flokke af hjejler.

tirsdag den 9. oktober 2012

Observationer 8. oktober 2012


ASAA - Rødstrubet Lom 1, Sule 4, Knopsvane 3, Grågås 32, Lysbuget Knortegås 96, Gravand 18, Pibeand 19, Gråand 30, Ederfugl 18, Toppet Skallesluger 3, Musvåge 1, Strandskade 4,  Almindelig Ryle 1, Strandhjejle 1, Storspove 2, Rødben 2, Hvidklire 1, Lomvie 1, Alk 2, Isfugl 1, Skærpiber 1, Hvid Vipstjert 8, Ravn 2, Bogfinke 3, Grønirisk 10.

GERÅ - Gravand 290, Gråand 180, Lille Kobbersneppe 2, Gransanger 1, Stillits 4,  Rørspurv 4.

HOU SKOV - Kongeørn 1 1k.

Kommentarer: Brugte formiddagen ved Nordmandshage og kom først på eftermiddagen til Gerå og Asaa. På vejen derop fløj en ung Kongeørn over vejen med en Gråkrage i hælene. Ørnen kom fra Hou Skov og er sandsynligvis ungen fra Hals Nørreskov 8 km sv. 
Vandstanden ved Gerå var meget høj og det meste af revlerne oversvømmede. Heller ikke mange fugle, så jeg tog et smut omkring Asaa, hvor en Isfugl i Krebsehavet var højdepunktet.Skarv i havnen, Asaa

Dværgmåge

Dagens blæst over Danmark gav store mængder havfugle, især Mallemuk, i det Nordjyske. Med vind fra NV bliver havfuglene blæst ind i Kattegat, tager Sveriges vestkyst ned mod Sjælland, videre vestover og op langs Jyllands østkyst. Jeg satsede på træk ved Fornæs  lige nord for Grenå. Det blev noget skuffende med træk, men denne fine gamle Dværgmåge fouragerede i strandkanten med Hættemåger, så lidt kom der da ud af det...
Dofbasentorsdag den 4. oktober 2012

Observationer 4. oktober 2012

ASAA - Sule 29, Skarv 63, Fiskehejre 2, Canadagås 2, Mørkbuget Knortegås 1, Lysbuget Knortegås 108, Gravand 200, Pibeand 120, Gråand 25, Ederfugl 70, Sortand 150, Toppet Skallesluger 11, Blå Kærhøg 1, Spurvehøg 1, Strandskade 22, Hjejle 1, Vibe 200, Brushane 1, Dobbeltbekkasin 1, Islandsk Stor Kobbersneppe 1, Lille Kobbersneppe 3, Storspove 16, Lomvie 2, Ringdue 50, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 40, Landsvale 38, Engpiber 23, Skærpiber 5, Bjergvipstjert 1, Hvid Vipstjert 31, Jernspurv 1, Rødhals 4, Stenpikker 1, Fuglekonge 3, Sumpmejse 1, Blåmejse 5, Musvit 7, Skovskade 3, Gråkrage 10, Stær 70, Skovspurv 4, Bogfinke 7, Grønirisk 5, Gulspurv 11, Rørspurv 2.

Kommentarer: Vejrudsigten og datoen sagde ideelt til bl.a. træk af lærker og pibere. Realiteterne blev noget helt andet, omend vejrudsigten holdt. Kun få trækkende fugle og det store spørgsmål må blive: Hvorfor blev det sådan? Nogle gange er trækfuglene ikke til at regne ud...
En Stor Kobbersneppe af den islandske race, var ivrig fødesøgende ved nordvestsiden af Krebsehavet. Den skulle ikke komme for tæt på viberne, før den blev mobbet. Ellers ikke noget specielt: 5 Skærpibere på molen er da ok, en Blå Kærhøg over strandengene på jagt og den sædvanlige Lomvie i inderhavnen. Nej, ikke sindsoprivende. 

Islandsk Stor Kobbersneppe, 1k. Krebsehavet
STORE BOVET SKOVEN - Fiskehejre 3, Duehøg 1, Spurvehøg 1, Vibe 35, Huldue 2, Stor Flagspætte 3, Sanglærke 11, Landsvale 14, Engpiber 16, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 2, Jernspurv 2, Rødhals 3, Solsort 4, Gransanger 7, Topmejse 4, Sortmejse 4, Blåmejse 9, Musvit 23, Spætmejse 7, Skovskade 38, Allike 3, Bogfinke 90, Kvækerfinke 10, Bogfinke 90, Grønsisken 90, Gråsisken 2, Lille Korsnæb 14, Dompap 2, Kernebider 1.

Kommentarer: Lidt træk var der da, men som ude ved kysten stærkt begrænset. 


GERÅ - Gravand 300, Pibeand 100, Krikand 200, Skeand 2, Strandskade 30, Vibe 400, Islandsk Ryle 12, Almindelig Ryle 100, Lille Kobbersneppe 20, Storspove 11, Landsvale 5, Engpiber 40.

Kommentarer: Løseligt optalt.