søndag den 19. maj 2013

Billedlig talt

Jeg har ikke fået opdateret bloggen på det seneste og nøjes i dette indlæg kun at lægge lidt fotos op fra de sidste ture til Østvendsyssel. Tekst kommer senere hen.


Mudderklire, Asaa

Ravn, Gerå Engvej

Gul vipstjert - thunbergi, Gerå

Skovsanger, Dronninglund Storskov

Hvepsevåge, Dronninglund Storskov (Fruerhøj)

Vingeklappen fra territoriehævden Hvepsevåge, Fruerhøj,
Dronninglund Storskov

torsdag den 9. maj 2013

De aktiske vadefugle er på vej

Gerå: Klyderne er ankommet, men ingen tegn på ynglen endnu.
En grå og regnfuld formiddag! Inden jeg kørte fra Århus tjekkede jeg vandstandsprognosen for østkysten og det passede med at jeg kunne være ved Gerå ved lavvande omkring middag. Ville tjekke vaden for vadefugle - det er snart tid for de højaktiske vadere. Der var få ankommet, men både Sandløbere, Strandhjejler, Lille Kobbersnepper og Store Præstekraver fouragerede på vaden. Ingen Kærløbere. Interessant at se, at hovedparten af de trækkende vadefugle var i overgangsdragter og kun få i sommerdragt. Flere af dem så desuden til at være i starten af deres fældning, især Sandløberne.

Sandløbere, Alm. Ryle og Stor Præstekrave. 
Var forbi Asaa lidt senere hvor der stod lidt flere vadefugle, kom en enkelt trækkende Fiskeørn og to Rørhøge. En Skovsanger kom med enkelte strofer fra havneskoven. En del rastende Sølv-, Storm- og Hættemåger. Næsten alle 2k-fugle eller fugle i ikke-pragtdragt (Hættemågerne). Samme billede blev iøvrigt set ved Gerå. Ellers ikke meget at berette fra Asaa.

Tog videre til Store Bouet Skoven for at se efter Røde Glenter på rede i den nordlige del af skoven. Kunne konstatere, at de ikke yngler der, men fandt et Ravnepar på rede. De sad og sov første gang jeg passerede dem, men anden gang var de meget årvågne overfor en stor flok Gråkrager som moppede et eller andet ikke langt fra deres rede.

Til sidst en tur igennem Bolle Enge for at se efter Pommeransfugl. Tjekkede de fleste marker, men så ingen.


Ravnepar ved rede i Store Bouet Skoven.

En tredie Ravn sad i nærheden af parret med reden.
Fløj op for at jage Gråkrager væk.


Så er bøgen snart sprunget ud.

tirsdag den 7. maj 2013

At prøve noget nyt: Vejlerne

Havde sat vækkeuret til kl. 4 i morges - ret optimistisk og jeg fandt da også hurtig på en undskyldning for at sove videre, da uret ringede. Asaa i østenvind giver INGEN fugle - god undskyldning og jeg kom op til et mere normalt tidspunkt. Ud af døren skulle jeg uanset hvad, når nu vejret var så glimrende. Tænkte at der måtte komme noget spændende ved Bulbjerg ved østenvind. Også lang tid siden jeg havde været på de kanter, som ellers er mit ynglings natur/fugleområde i DK efter at have travet Vejlerne og omkringliggende lokaliteter tynde under ynglefuglesæsonen 1989 på Vejlernes Økologiske Feltstation.
Lige inden jeg ankom til Bygholm Vejle indløb en besked om Dværgcanadagås ved Glombak. Den kunne jeg ligeså godt se, nu når jeg alligevel passerede, så det blev til et kort stop. Fik den hurtigt fundet ude i vandet, men nogen stor oplevelse synes jeg ikke det var. Ved ikke hvorfor jeg tænker "parkrymling"?
Bulbjerg viste sig hurtigt at være en nitte. Der var søbrise og derfor kom vinden ude fra havet. Ingen rovfugle og kun træk af svaler. En Lomvie svømmede ind og lagde sig på stranden. Virkede syg og jeg kunne komme helt tæt på den. 2 Mallemukker lettede fra klinten og fløj ud til fouragering. Har de gang i noget i år? Mener de lidt har opgivet klinten de senere år.
Jeg tog videre igennem Østerild Plantage og ville køre til Ræhr for at lede efter Pommeransfugle, da der kom en udmelding om genfund af Citronvipstjerten fra i aftes ved Lønnerup Fjord. Besluttede at køre en smut der forbi. Trods nogle timers eftersøgning blev Citronvipstjerten mere en Citron-væk-stjert. Den var forsvundet kort før jeg ankom. Lidt Temmincksryler stod dog på mudderfladen og godt med Gule vipstjerter rundt omkring. Var bagefter ved Bygholm/midtsøen hvor jeg stødte ind i Vagn Freundlich. Han var en af de første voksne ornitologer jeg kom til at kende, da jeg begyndte på fuglekiggeriet i starten af 80-erne. På Stensnæsskolen i Voerså (som jeg havde gået på i 1978/79) blev der oprettet en ungdomskole-klasse i ornitologi, med Bjarke Laubek som initiativtager. Vi var en gruppe drenge fra Dronninglund og Voerså som i to skoleår en gang om ugen havde undervisning på skolen med Vagn som lærer og han tog os på mange spændende ture, som jeg stadig husker som store oplevelser. Vi var bl.a. i Lille Vildmose, Ulvedybet og på Hirsholmene. I dag er jeg vist nok den eneste som stadig ser på fugle - synd for de andre;)
Tror jeg sidst så ham i 1989 på en Falsterbo-tur som Hans Christophersen stod for (hvorfor bliver de ikke lavet mere?) Sjovt at rende ind i Vagn igen!

Dværgcanadagås - find den selv :)

Ride på rede. Synes der ser ud til at være færre i år.

Redemateriale på vej.

En Lomvies endeligt. Den virkede syg og dinglede noget omkring.

Hvem stirrer du på?