tirsdag den 15. juli 2014

Vagtler!

I nat fik jeg taget en natlyt i Østvendsyssel under super fine forhold. Vind var der næsten ingen af, natten var lys og fuldmåne var der for få dage siden, så en stor måne hjalp med at lyse op. Temperaturen omkring de 15 grader og kun lidt småskyer på himlen. Jeg havde været ved Asaa og Gerå om eftermiddagen og aftenen for at se på rastende vadefugle og aftentræk. Helt ok, dog uden de store overraskelser. Et par traner lavt hen over Krebsehavet i de sidste orangerøde solstråler fra dagens sol, var nok mest overraskende og blev set rigtigt godt. Selv om Tranerne efterhånden ikke er noget usædvanligt syn, så er der stadig noget stort over dem (ud over størrelsen :).
Men tilbage til natlyttet. Jeg startede på Dammensvej i Asaas udkant kl. 21.45 og kunne snart høre en Vagtel territoriehævde ude i en kornmark. Siden fulgte 39 Vagtler på ruten rundt i områderne mellem Asaa-Ørsø-Agersted-Voerså og Sørå. Et stort tal. Alligevel var jeg ikke overrasket. Har haft store forventninger til at området kunne huse en større bestand af Vagtler, men har aldrig hørt dem i det her antal før, hvilket skyldes flere ting. Lytteforholdende har aldrig været så gode, når jeg har sat mig for at nattelytte, er en af grundene. En anden er tidspunktet - altså midt i juli. Midt juli til først i august bør være perioden, der er flest syngende Vagtler. Fugle, som har opgivet eller afsluttet ynglen syd på, eller har ledt efter nye territorier, kommer op fra syden og etablerer sig. Sikkert afhængigt af vejr mm. Sammen med de "lokale" fugle, forøges tætheden. Vagtler skulle også kunne yngle samme år de er sat i verdenen, men i Skandinavien starter sæsonen nok for sent til, at dette kan lade sig gøre. Fugle som kommer op sydfra kan dog godt være årsunger. Jeg fik mulighed for at lytte her midt i juli, så det er grund to. Mine forventninger til de mange Vagtler skyldes også en 3. ting. For tre år siden havde Palle A.F. Rasmussen knap 40 syngende Vagtler i det sydøstlige Vendsyssel omkring Ulsted. Et område som landskabsmæssigt har ligheder med det lidt nordligere område, som jeg talte op i. Hele østvendsyssel er gammel stenalder-havbund, så landskabet er ret fladt indtil JyskeÅs og Hammer Bakker. Det flade område synes at være at foretrække for Vagtler, sammenlignet med mere kuperet terræn. Selv om man også kan finde Vagtler i bakker, er tæthederne størst i "lav"land. Det ses både i bestandene i Sønderjylland og Vendsyssel. Samtidig er området i Vendsyssel meteorologisk set mere tørt og med flere solskinstimer og højere temperatur, sammenlignet med midt og vestlige områder. Mon ikke det er forhold som Vagtlerne foretrækker? Jeg ved det ikke. Det er kun nogle tanker.
Nattens lyt var specielt på den måde, at jeg kunne holde et sted i 10 minutter før Vagtlerne begyndte at sige noget. Andre steder var de aktive fra jeg slukkede bilen. De fleste var dog ikke så aktive, hvilket så er ulempen så langt henne på sæsonen. Derfor har jeg sikkert ikke fået alle med. Flere steder BURDE der have været Vagtler, men ingen blev hørt. Vagtlerne sang fra jeg startede 21.45, men stoppede så brat 1 1/2 time senere. Jeg genoptog lytningen 02.30 og der var der fuld gang i dem igen. Til gengæld stoppede de så endnu engang pludseligt omkring 03.50, da der kom gang i mange af de andre syngende fugle. Det gjorde, at jeg ikke fik det hele ud af de områder, jeg kom i. Min vurdering er, at der måske har siddet mere end det dobbelte, som jeg ikke fik registreret pga disse faktorer. En anden gang vil det være en fordel man er flere til at dække området - ellers er det for stort til at kunne blive taget på een nat.

Efter nattelyt tog jeg til Asaa og så denne solopgang. Vejret ændrede sig samtidig med der var højvande og få fugle (bedre i går), så jeg tog hjem og fik noget søvn.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar